De Peperbus week38 - [PDF Document] (2023)

De Peperbus week38 - [PDF Document] (1)

‹www.peperbus.netWoensdag 16 september 2015

Geldig van 23 september t/m 3 oktober 2015

daagt uit

In te leveren bij:de Terp, Radewijnsstraat 1

Wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1

KOFFIEBONKOFFIEBON

www.wijz.nuwww.wijz.nu

Tuinhuizen & Blokhutten

Alles ook op maat gemaakt!!!

Edisonstraat 5, Zwolle. Tel. 038 – 4448401 www.tuintotaalcenter.nl

Thomas à Kempisstraat 90, ZwolleT 038-4543302 di. t/m za. 9.30-17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen

CARPROF ZWOLLE

24 Maanden garantie op onderhoud en reparatie

Onderhoud aan alle merken

APK keuringen

CURIEWEG 2T 038 - 4655 233E [emailprotected]

SPECIALIST IN HET ONDERHOUDVAN UW FIAT

038 - 4655233 | Curieweg 2 | autobruchem.nl | [emailprotected]

HUIZENVERKOPENDAT IS ONZE PASSIE!

€1.995,- all-in T 038 420 26 28

De Nieuweti jdsmakelaar van Zwolle

Zwolle 038-7440050

ZOMER MAKELAARS

ZOM

ER

Zeker van je zaak

Popcentrum Hedon eert gitarist Jimi Hendrix vrijdag op diens 45ste sterfdag met een ‘totaalavond’. De Hedon All Stars begeleiden dan vier generaties gitaristen die zich hebben laten beïnvloeden door de Amerikaanse rockgitarist. Zanger Bert Heerink treedt die avond met de band op, er is een expositie en er is een vinylmarkt. Op pagina 19 meer over de Jimi Hendrix Tribute. Foto Eva Posthuma

Hendrix in Hedon

ZWOLLE - Mate for Me is een nieuw maatjesproject van LIMOR, De Herberg en Hart voor Zwolle. Het maatjes-project is bedoeld voor dak-loze jongeren die behoefte hebben aan een maatje. De drie organisaties ini-tiëren het maatjesproject Mate for Me om het sociale netwerk van de dakloze jon-geren te vergroten, zodat ze beter in staat zijn om hun le-ven weer op te pakken.

Voor het project wordt don-derdagavond 24 september een startavond gehouden in DeGiftCity aan de Rieteweg in Zwolle. Wie maatje wil worden van een dakloze jongere of daar over nadenkt kan zich over het project Mate for Me laten informe-ren op deze startavond. De avond begint om 20.30 uur.

Meer op pagina 31

Maatjesproject dakloze jongeren

WANDELEN MET INTERMEZZONazorgcentrum biedtbezinnende wandelingen aan door het Engelse Werk

25»

ZWOLLE ONTMOETDigitaal ontmoetingsplatform biedt mensen een sociaal netwerk

31»

Eerste G-loop StadshagenSTADSHAGEN - Hardlopers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tus-sen de 6 en 25 jaar kunnen zich nog tot en met 26 sep-tember inschrijven voor de eerste G-loop van de Stads-hagenRun, op zaterdag 17 oktober. Het hardloopeve-nement wordt voor de acht-ste keer georganiseerd, de G-loop beleeft als onderdeel van de Stadshagenrun zijn primeur.Begeleiders mogen meelo-pen bij de G-loop. Vanwege veiligheidsaspecten is het parcours niet geschikt voor rolstoelers. Het parcours is 800 meter lang en loopt rondom het park, in het cen-trum van Stadshagen. Deelname aan de G-loop kost 3 euro, inclusief start-bewijs, een medaille en een t-shirt. Individuele lopers kunnen zich tot 26 septem-ber inschrijven via www.stadshagenrun.nl. Instel-lingen, scholen, verenigin-gen en stichtingen met een teaminschrijfformulier, op te vragen via [emailprotected] StadshagenRun wordt georganiseerd door Stich-ting Loopsport Zwolle.

KLIK & WIN ACTIE

Win de cd-box Hollandse Nieuwe, deel 23Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

BINNENSTAD - Zes inzendin-gen die meededen aan de compositiewedstrijd van de Zwolse Beiaard Stich-ting worden donderdag 17 september vanaf 18.00 uur gespeeld op de beiaard van de Peperbus. De stichting bestaat dit jaar dertig jaar en viert dat met de composi-tiewedstrijd. Componisten uit de Verenigde Staten, Ne-derland, België, Noorwegen,

Griekenland en Oostenrijk hebben speciaal voor de Pe-perbus muziekstukken ge-maakt. In totaal zijn 24 nieu-we composities toegevoegd aan het repertoire voor het carillon. De jury heeft beslo-ten welke zes composities zullen worden uitgevoerd. Luisterplaats is de tuin van het Stedelijk Museum Zwol-le aan de Melkmarkt. Deze is vanaf 17.15 uur geopend.

Nieuw composities op beiaard Peperbus

SP houdt avond over AmbeltZwolle - De SP houdt vrij-dag 18 september om 19.30 uur een bijeenkomst voor ouders en docenten over de ontwikkelingen bij de Am-belt. Het nieuws dat vijftien locaties gaan sluiten sloeg in als een bom afgelopen week. Zo’n 2.100 leerlingen en 606 medewerkers zitten in grote onzekerheid.

De bijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum De Enk aan het Assendor-perplein. Daar wil de SP met ouders en docenten spreken over de plannen

van het schoolbestuur, over de mogelijkheden die er zijn om de school open te houden en voor het behoud van speciaal onderwijs. SP Tweede Kamerlid Tjitske Siderius zal aanwezig zijn. Zij heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister.De SP vindt dat de Ambelt voor Zwolle behouden moet blijven. De overgang van het passend onderwijs is in volle gang en gaat nog lang niet altijd soepel, zoals on-langs bleek uit een rapport van de kinderombudsman. “De Ambelt is een suc-

cesvolle school: ouders en kinderen zijn enthousi-ast”, zegt Frank Futselaar, SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad. “Het bestuur lijkt nu een vlucht naar voren te maken door maar gelijk tot opheffing over te gaan. Ik vind dat heel on-verstandig, omdat we nog niet weten of de operatie om zoveel kinderen in het regulier onderwijs onder te brengen wel gaat werken. Wij lopen nu een serieus risico dat kinderen tussen wal en schip raken.”

Jubileum Hans Stroeve in IJsselhallenDe Zwolse dj Hans Stroeve viert zaterdag 19 september zijn dertigjarig jubileum in de IJssel-hallen. Onder de naam Parelmoer draait hij niet alleen platen maar ontvangt ook dj Gerad Ekdom, dj Orlando en Wipneus & Pim. Parel-moer duurt van 20.00 tot 2.00 uur, kaarten kosten in de voorverkoop (via www.ijsselhallen.nl) 23,50 euro, aan de deur 27,50 euro.

N331 dicht voor rondwegZwolle - Vanwege werk-zaamheden aan de nieuwe rondweg wordt de N331 tus-sen Zwolle en Emmeloord afgesloten, van maandag 12 oktober 06.00 uur tot en met woensdag 21 oktober 24.00 uur. De afsluiting geldt voor het deel van de rotonde aan de Milligerlaan tot de ro-tonde bij de zandwinning in Hasselt. De omleiding ver-loopt via de N764, A28 en

N377 en staat ook op www.bereikbaar.overijssel.nl. De parallelweg is van 12 tot en met 30 oktober 17.00 uur afgesloten vanwege onder-houdswerkzaamheden en wordt dan lokaal omgeleid. Vanaf 22 oktober is de nieuwe rondweg inclusief de Boxemtunnel (onder de Oude Wetering) geopend. Meer informatie op www.zwolle.nl/stadshagen.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (2)

Gratis cultuurgids Zwolse theatersZWOLLE - Zwolse theaters heeft vorige week de eerste editie van de cultuurgids uitgebracht. De gids biedt een bundeling van informa-tie over de voorstellingen. De gids verschijnt vijf keer per theaterseizoen, naast

de programmagids, en heeft een actueel karakter. Hier-mee speelt Zwolse theaters in op de tendens van het boeken op het laatste mo-ment.De gids bevat onafhanke-lijke voorstellingsinforma-

tie, interviews, scènefoto’s en recensies en wordt in een oplage van vijfduizend exemplaren verspreid in de regio Zwolle.Op www.zwolsetheaters.nl is een online versie van de gids beschikbaar.

Medische dienstenHuisartsenBij spoed in de avond, in het weekeinde en tijdens feest-dagen: tel. 0900-3336333. TandartsenSpoedeisende hulp: 0900-1515.Zie ook www.tandartsen-zwolle.nlTandtechnisch lab. Hen-driksGombertstraat 228a, tel. 038-4544100Zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur spoeddienstApothekenBij spoed in de avond of in het weekend: Isala apo-theek. Dr. Van Heesweg 2, bereikbaar via hoofdingang. Tel. 038-4245474. Verlos-kundigenPraktijk De Kiem, tel. 06-12991970Bakerraad Verloskundigen Zwolle, tel. 038-4659228Het Verloskundig Huys, tel. 038-4211211Klassieke homeopatenTel. spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur. Regionaal Samenwerkings-verband Klassiek Homeopa-ten Zwolle e.o.Dhr. P. Engelen, tel. 038-7503571, telefonisch spreek-uur tijdens weekenden en feestdagen tussen 19.00-20.00 uur.FysiotherapieAcute klachten in het week-end bel de Fysiotherapeut Zwolle 038-3030090Behandeling op afspraak aan de Geert Grootestraat 5. DierenartsenGezelschapsdieren: Dienst van vr. 18.30 tot za. 8.00 uur: Dierenarts Nanda, Rijnlaan 25b; dienst van za. 8.00 uur tot ma. 8.00 uur: Dierenkli-niek De 5 Olifanten, Zerbolt-straat 61a, tel. 0900-1155115. Dierenartsenpraktijk ‘De 5 Olifanten’ aan de Patriot-tenlaan 4 is op zaterdag ge-opend van 10.00-13.00 uur, tel. 038-4600075.Dierenartsenpraktijk Zwol-le/Zwartewaterland, voor avond, weekend of spoed-consult, 7 dagen in de week, 038-4771951, dierenartsen-praktijkzz.nl.WelzijnStichting De Thuiszorg, Icare, tel. 0900-8833Buurtzorg, wijkverpleging, tel. 06-10379550Sensoor (SOS telefonische hulpdienst), tel. 0900-0767Carinova, Thuiszorg, tel. 0900-8662

Kinderkleding- en speelgoedbeursStadShaGEn - In Grand Café Werkerwaard, aan de Wer-kerlaan, is zaterdag 26 sep-tember van 10.00 tot 11.30 uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs met twee-dehands spullen. 70 procent van de verkoopprijs is voor de verkoper. De overige op-brengst van de beurs, minus de kosten, is bestemd voor KiKa. De kleding die aangeboden wordt is voor het najaar en de winter. Alles wordt voor-af gecontroleerd, het moet immers een tweede ronde meekunnen. Wie kleding en/of speelgoed wil verkopen, of wil helpen als vrijwilliger kan contact opnemen met de organisa-tie via e-mail: [emailprotected].

aSSEndOrp - De publieke piano is terug op NS-sta-tion Zwolle. Na een korte afwezigheid maakte de piano, geplaatst bij de opening van de tunnel, af-

gelopen week een rentree. De piano staat in de tun-nel, nabij spoor 6 en 7. Muziekcentrum Oosten-dorp in Wezep maakte het instrument speelklaar.

Piano terug op station

Contactgegevens redactieassendorperdijk 7, Zwollet (088) 013 12 77E [emailprotected] www.peperbus.nl

Commercieel directeurpeter Brongers

EindredactieJoop de haan Carijn Oomkens

algemeen redactiechefalain [emailprotected]

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachtent (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt ucontact op met uw accountmanager of bel met (088) 0131281.Of mail ons via adverteren.oost@

wegenermedia.nl

FamilieberichtenE [emailprotected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiesE [emailprotected] (0900) 674 38 36

drukWegener nieuwsdruk

algemene voorwaarden en overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nlde peperbus is een uitgave van Wegener Media BV

© Wegener Media BVaangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukteals digitale uitgaven van Wegener Media BV

Colofon

Op landgoed Schellerberg wordt, na waarschijnlijk vijftig jaar zonder groot onderhoud, de grote vijver uitgebaggerd. Het landgoed kreeg hiervoor financiële ondersteuning van de Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta. Foto Ad van Halem

Nick en Simon in De FundatieBinnEnStad - In Museum De Fundatie is vanaf vrijdag 18 september de tentoonstel-ling ‘Open’ te zien. Acht Nederlandse beeldend kun-stenaars hebben zich laten inspireren door nummers op het gelijknamige nieuwe album van zangers Nick en Simon dat diezelfde dag verschijnt. David Bade/Tir-zo Martha/IBB, Ard Doko, Lidy Jacobs, Joseph Klibans-ky, Danielle Kwaaitaal, Ans Markus, Ruud de Wild en Niels Smits van Burgst gin-gen ieder met één of meer-dere songs aan de slag. Hun werk is tot en met 3 januari in Zwolle te zien. ‘Open’ maakt de verbinding tussen muziek en beeldende kunst.

Herinneringen aan het leven van schrijver Rhijnvis Feith liggen in Zwolle op straat. Bernadet van der Veen deelt de verhalen over zijn leven met liefde en wijst Zwollenaren tijdens een fietsroute op nog steeds zichtbare verwijzingen naar deze Zwolse (over)grootvader van de moderne roman.

Door Jaco Meijboom

ZWOLLE - Ze herinnerde zich de naam Rhijnvis Feith nog (1753-1824) vaag van lessen Nederlands. “Ik wist dat hij een dichter en schrijver was”, zegt Bernadet van der Veen lachend. “Dat was ook alles.” Omdat deze schrijver

zijn hele leven in Zwolle woonde, besloot ze de ar-chieven in te duiken en een fietstocht aan hem te wijden. Van der Veen is communi-catieadviseur van beroep en opgeleid als natuurgids. Deze twee vakken besloot ze in 2013 te verenigen in haar eigen bedrijf: ErUit. “Ik wil stedelijk groen koppelen aan cultuur en geschiedenis. Ik wil mensen stimuleren om naar buiten te gaan en hun omgeving te zien.”

Deugdelijk schrijverDit keer grijpt ze het leven van Rhijnvis Feith aan om dit doel te bereiken. “Wie was deze man? Hoe was

Zwolle in zijn tijd? Feith was in de achttiende eeuw de meest gelezen Nederlandse schrijver.” Deelnemers krijgen tijdens de fietsroute die Van der Veen heeft uitgezet een beeld van wie Feith was en waarom hij schrijver is ge-worden.Hij was een idealist, schetst Van der Veen. “Feith wilde de maatschappij verbeteren. Hij was een voorstander van de democratie en hield van kunst en literatuur. Hij had goed in deze tijd gepast.” Van der Veen is bevlogen als ze haar bevindingen deelt.

“Rhijnvis Feith had veel geld, maar hij koos ervoor om niet op zijn luie kont te gaan zitten. Dat was bijzon-der in die tijd”, benadrukt Van der Veen. “Hij wilde zijn talent en zijn geld inzetten voor algemeen nut, hij had geen zucht naar macht. Hij was voor een goed, vroom en deugdelijk leven, zonder eigen gewin.” Een bekend boek van de Zwolse schrij-ver is ‘Julia’. “Feith was een gevoelige ziel en als je zijn teksten leest, word je daar niet altijd vrolijk van. Of je er van houdt of niet, hij is wel de grondlegger van de

Bernadet van der Veen (links) dook in de archieven op zoek naar de historische Zwollenaar Rhijnvis Feith en fietst zijn leven nu achterna tijdens een speciale fietstocht dwars door de stad. Foto Eva Posthuma

‘feith had geld maar koos er voor iet op zijn luie kont te gaan zitten’

Op de fiets langs sporen uit het historische leven van Rhijnvis Feith

roman zoals wij die nu ken-nen.” Van der Veen heeft een fietsroute uitgezet door de stad. Onderweg vertelt ze Zwolse verhalen over het le-ven van de bekende schrij-ver in de achttiende eeuw. “Wist je dat op de Brink vroe-ger de paardenmarkt werd gehouden? Als iemand dan een proefrit wilde maken, trok hij even in draf door de Rhijnvis Feithlaan. Dat is toch geweldig? Ik hoor vaak de reactie: ik woon al lang in Zwolle, maar die dingen wist ik niet. Door deze ver-halen gaat de stad voor je leven.”

Fietsen langs FeithBernadet van der Veen fietst vrijdag 25 en zondag 27 september met belangstel-lenden langs belangrijke punten uit het leven van Rhijnvis Feith. “We komen langs zijn huis aan de Bloe-mendalstraat, het Stedelijk museum en zijn grafmonu-ment aan de Oude Meppe-lerweg.” Voorafgaand aan de tocht op vrijdag (aanmelden via de Stadkamer) wordt een boom geplant als herin-nering aan Rhijnvis Feith. Inschrijven voor de excur-sie op zondag kan via www.wijzijneruit.nl

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 2

zorgzaam en zorgvuldigMarjanne Staal uitvaartverzorging

Persoonlijke begeleidingin een sfeer van rust,aandacht en openheid.

Els en Marjanne Staal

Ook met een uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.24 uur per dag bereikbaar.

Koperslagerstraat 99, 8043 EM Zwollet. 06 109 669 39 | e. [emailprotected]

Zwolseweg 51 - ’s HeerenbroekT. 038-3557239 - Aan de weg Zwolle-Kampen5 minuten rijafstand van Zwolle en Kampen

www.autobedrijfpannekoek.nl

Met Bovag-garantie - InruilFinanciering mogelijk - APK-station

Hyundai GETZ 1.4-16V airco 5drs grijs met. 20000 km 2008

* Renault Twingo 1.2 airco rood 2008

Opel zafira 2.2 benz. Beige met . 89000 km 2007

Seat Leon 1.9 tdi airco 5 drs blauw met. 2007

* Nissan Primera 1.8 16V HB airco grijs met. 86000 km 2007

HYUNDAI ATOS 1.1 12V airco grijs met 33000 km 2007

* Suzuki Alto 1.1 5drs rood met. 2002

OPEL CORSA 1.2 COMFORT easy tronic 3d 64000 km 2001

Opel astra 1.6 stationcar blauw met 2001

* Ford Focus 1.6-16v wagon zwart met. 2001

Volvo S60 2.4 h5 sedan beige met. 2001

OPEL CORSA 1.2-16V 3drs grijs met. 2000

RENAULT TWINGO zwart 2000

* CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.8 goud met 1999

www.autoserviceactief.nl

incl. b.t.w.Voor al uw auto onderhoud, APK enz.

Ampèrestraat 14, Zwolletel. 038 - 4652939Zie onze website:

Spoelen en reinigenautomatische versnellingsbak

vanaf € 250,-Airco vullen

incl. leeghalen, vacumeren, uw

vloeistof vullen € 60,-

VedantaPraktijk voor bewustzijnsontwikkelingRenate Voetstra Intuïtief Begeleider

- Individuele Begeleiding- Energielezing- Cursussen Intuïtief Ontwikkelen- Workshop Intuïtief Schilderen- Thema-avonden

[emailprotected] - www.bewustvedanta.nl

- auteur-Individuele begeleiding-Cursus Intuïtief Ontwikkelen-Workshop Intuïtief Schilderen-Lezing ‘Je bent er niet, maar ik voel je wel’-Verkoop boek Koningskind [emailprotected]

VAN ZWANGERTOT DREUMESDÉ BEURS VOOR AANSTAANDE EN JONGE GEZINNEN

EVENEMENTENHAL HARDENBERG25, 26 EN 27 SEPTEMBER 2015 | 10.00 - 17.00 UUR

WEDDINGFor Your

Bruidsbeurs:

26 & 27 SEPTEMBER 201510.00 - 17.00 UUR

EVENEMENTENHAL HARDENBERG

VERNIEUWEND, INSPIREREND EN EIGENTIJDS

VOOR AANSTAANDE BRUIDSPAREN

WWW.EVENEMENTENHAL.NL/ZWANGER

WWW.EVENEMENTENHAL.NL/BRUIDSBEURS

Kijk ook op

deweekkrant.nl

De Peperbus week38 - [PDF Document] (3)

Gratis cultuurgids Zwolse theatersZWOLLE - Zwolse theaters heeft vorige week de eerste editie van de cultuurgids uitgebracht. De gids biedt een bundeling van informa-tie over de voorstellingen. De gids verschijnt vijf keer per theaterseizoen, naast

de programmagids, en heeft een actueel karakter. Hier-mee speelt Zwolse theaters in op de tendens van het boeken op het laatste mo-ment.De gids bevat onafhanke-lijke voorstellingsinforma-

tie, interviews, scènefoto’s en recensies en wordt in een oplage van vijfduizend exemplaren verspreid in de regio Zwolle.Op www.zwolsetheaters.nl is een online versie van de gids beschikbaar.

Medische dienstenHuisartsenBij spoed in de avond, in het weekeinde en tijdens feest-dagen: tel. 0900-3336333. TandartsenSpoedeisende hulp: 0900-1515.Zie ook www.tandartsen-zwolle.nlTandtechnisch lab. Hen-driksGombertstraat 228a, tel. 038-4544100Zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur spoeddienstApothekenBij spoed in de avond of in het weekend: Isala apo-theek. Dr. Van Heesweg 2, bereikbaar via hoofdingang. Tel. 038-4245474. Verlos-kundigenPraktijk De Kiem, tel. 06-12991970Bakerraad Verloskundigen Zwolle, tel. 038-4659228Het Verloskundig Huys, tel. 038-4211211Klassieke homeopatenTel. spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur. Regionaal Samenwerkings-verband Klassiek Homeopa-ten Zwolle e.o.Dhr. P. Engelen, tel. 038-7503571, telefonisch spreek-uur tijdens weekenden en feestdagen tussen 19.00-20.00 uur.FysiotherapieAcute klachten in het week-end bel de Fysiotherapeut Zwolle 038-3030090Behandeling op afspraak aan de Geert Grootestraat 5. DierenartsenGezelschapsdieren: Dienst van vr. 18.30 tot za. 8.00 uur: Dierenarts Nanda, Rijnlaan 25b; dienst van za. 8.00 uur tot ma. 8.00 uur: Dierenkli-niek De 5 Olifanten, Zerbolt-straat 61a, tel. 0900-1155115. Dierenartsenpraktijk ‘De 5 Olifanten’ aan de Patriot-tenlaan 4 is op zaterdag ge-opend van 10.00-13.00 uur, tel. 038-4600075.Dierenartsenpraktijk Zwol-le/Zwartewaterland, voor avond, weekend of spoed-consult, 7 dagen in de week, 038-4771951, dierenartsen-praktijkzz.nl.WelzijnStichting De Thuiszorg, Icare, tel. 0900-8833Buurtzorg, wijkverpleging, tel. 06-10379550Sensoor (SOS telefonische hulpdienst), tel. 0900-0767Carinova, Thuiszorg, tel. 0900-8662

Kinderkleding- en speelgoedbeursStadShaGEn - In Grand Café Werkerwaard, aan de Wer-kerlaan, is zaterdag 26 sep-tember van 10.00 tot 11.30 uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs met twee-dehands spullen. 70 procent van de verkoopprijs is voor de verkoper. De overige op-brengst van de beurs, minus de kosten, is bestemd voor KiKa. De kleding die aangeboden wordt is voor het najaar en de winter. Alles wordt voor-af gecontroleerd, het moet immers een tweede ronde meekunnen. Wie kleding en/of speelgoed wil verkopen, of wil helpen als vrijwilliger kan contact opnemen met de organisa-tie via e-mail: [emailprotected].

aSSEndOrp - De publieke piano is terug op NS-sta-tion Zwolle. Na een korte afwezigheid maakte de piano, geplaatst bij de opening van de tunnel, af-

gelopen week een rentree. De piano staat in de tun-nel, nabij spoor 6 en 7. Muziekcentrum Oosten-dorp in Wezep maakte het instrument speelklaar.

Piano terug op station

Contactgegevens redactieassendorperdijk 7, Zwollet (088) 013 12 77E [emailprotected] www.peperbus.nl

Commercieel directeurpeter Brongers

EindredactieJoop de haan Carijn Oomkens

algemeen redactiechefalain [emailprotected]

Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachtent (0900) 424 57 26

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt ucontact op met uw accountmanager of bel met (088) 0131281.Of mail ons via adverteren.oost@

wegenermedia.nl

FamilieberichtenE [emailprotected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiesE [emailprotected] (0900) 674 38 36

drukWegener nieuwsdruk

algemene voorwaarden en overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.wegenermedia.nlde peperbus is een uitgave van Wegener Media BV

© Wegener Media BVaangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukteals digitale uitgaven van Wegener Media BV

Colofon

Op landgoed Schellerberg wordt, na waarschijnlijk vijftig jaar zonder groot onderhoud, de grote vijver uitgebaggerd. Het landgoed kreeg hiervoor financiële ondersteuning van de Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta. Foto Ad van Halem

Nick en Simon in De FundatieBinnEnStad - In Museum De Fundatie is vanaf vrijdag 18 september de tentoonstel-ling ‘Open’ te zien. Acht Nederlandse beeldend kun-stenaars hebben zich laten inspireren door nummers op het gelijknamige nieuwe album van zangers Nick en Simon dat diezelfde dag verschijnt. David Bade/Tir-zo Martha/IBB, Ard Doko, Lidy Jacobs, Joseph Klibans-ky, Danielle Kwaaitaal, Ans Markus, Ruud de Wild en Niels Smits van Burgst gin-gen ieder met één of meer-dere songs aan de slag. Hun werk is tot en met 3 januari in Zwolle te zien. ‘Open’ maakt de verbinding tussen muziek en beeldende kunst.

Herinneringen aan het leven van schrijver Rhijnvis Feith liggen in Zwolle op straat. Bernadet van der Veen deelt de verhalen over zijn leven met liefde en wijst Zwollenaren tijdens een fietsroute op nog steeds zichtbare verwijzingen naar deze Zwolse (over)grootvader van de moderne roman.

Door Jaco Meijboom

ZWOLLE - Ze herinnerde zich de naam Rhijnvis Feith nog (1753-1824) vaag van lessen Nederlands. “Ik wist dat hij een dichter en schrijver was”, zegt Bernadet van der Veen lachend. “Dat was ook alles.” Omdat deze schrijver

zijn hele leven in Zwolle woonde, besloot ze de ar-chieven in te duiken en een fietstocht aan hem te wijden. Van der Veen is communi-catieadviseur van beroep en opgeleid als natuurgids. Deze twee vakken besloot ze in 2013 te verenigen in haar eigen bedrijf: ErUit. “Ik wil stedelijk groen koppelen aan cultuur en geschiedenis. Ik wil mensen stimuleren om naar buiten te gaan en hun omgeving te zien.”

Deugdelijk schrijverDit keer grijpt ze het leven van Rhijnvis Feith aan om dit doel te bereiken. “Wie was deze man? Hoe was

Zwolle in zijn tijd? Feith was in de achttiende eeuw de meest gelezen Nederlandse schrijver.” Deelnemers krijgen tijdens de fietsroute die Van der Veen heeft uitgezet een beeld van wie Feith was en waarom hij schrijver is ge-worden.Hij was een idealist, schetst Van der Veen. “Feith wilde de maatschappij verbeteren. Hij was een voorstander van de democratie en hield van kunst en literatuur. Hij had goed in deze tijd gepast.” Van der Veen is bevlogen als ze haar bevindingen deelt.

“Rhijnvis Feith had veel geld, maar hij koos ervoor om niet op zijn luie kont te gaan zitten. Dat was bijzon-der in die tijd”, benadrukt Van der Veen. “Hij wilde zijn talent en zijn geld inzetten voor algemeen nut, hij had geen zucht naar macht. Hij was voor een goed, vroom en deugdelijk leven, zonder eigen gewin.” Een bekend boek van de Zwolse schrij-ver is ‘Julia’. “Feith was een gevoelige ziel en als je zijn teksten leest, word je daar niet altijd vrolijk van. Of je er van houdt of niet, hij is wel de grondlegger van de

Bernadet van der Veen (links) dook in de archieven op zoek naar de historische Zwollenaar Rhijnvis Feith en fietst zijn leven nu achterna tijdens een speciale fietstocht dwars door de stad. Foto Eva Posthuma

‘feith had geld maar koos er voor iet op zijn luie kont te gaan zitten’

Op de fiets langs sporen uit het historische leven van Rhijnvis Feith

roman zoals wij die nu ken-nen.” Van der Veen heeft een fietsroute uitgezet door de stad. Onderweg vertelt ze Zwolse verhalen over het le-ven van de bekende schrij-ver in de achttiende eeuw. “Wist je dat op de Brink vroe-ger de paardenmarkt werd gehouden? Als iemand dan een proefrit wilde maken, trok hij even in draf door de Rhijnvis Feithlaan. Dat is toch geweldig? Ik hoor vaak de reactie: ik woon al lang in Zwolle, maar die dingen wist ik niet. Door deze ver-halen gaat de stad voor je leven.”

Fietsen langs FeithBernadet van der Veen fietst vrijdag 25 en zondag 27 september met belangstel-lenden langs belangrijke punten uit het leven van Rhijnvis Feith. “We komen langs zijn huis aan de Bloe-mendalstraat, het Stedelijk museum en zijn grafmonu-ment aan de Oude Meppe-lerweg.” Voorafgaand aan de tocht op vrijdag (aanmelden via de Stadkamer) wordt een boom geplant als herin-nering aan Rhijnvis Feith. Inschrijven voor de excur-sie op zondag kan via www.wijzijneruit.nl

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 3

SØSTRENE GRENE is nu open op deMelkmarkt 28, Zwolle

Bezoek onze winkel en ontdek onze nieuwe interieurcollectie.Bekijk meer nieuwe artikelen op Facebook en Instagram @sostrenegrene / www.sostrenegrene.com

NIEUWE INTERIEURCOLLECTIE

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt .

NIEUWE WINKEL

3755 €

1198 €

1694 €

Gewatteerde dekenPRIJS PER STUK VANAF

LampenfittingPRIJS PER STUK

SalontafelPRIJS PER STUK

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd),Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief

Medewerker (12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd),Medewerker Projectadministratie (12 mnd), Secretaresse (12 mnd),

BKB / BKC / PDB

schrijf je NU iN!0800-4464464 (gratis)

www.fabiusopleidingen.nl

4 Geen specifieke vooropleiding nodig

4 Fabius is een CRKBO erkende opleider

4 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

4 Meer dan 90% van de cursisten beveelt ons aan

o.a. Zwolle, Lelystad en nog 50 lesplaatsen

SCHRIJF JE NU IN!Opleidingen starten in de week van 28 sep-2 okt

AANBIEDINGAANBIEDING

www.dekruyterzwolle.nl

SpeculaasjesHet is er weer!

Elk 2e pakje

voor de helft van de prijs

Kom langs in onze showroom en op onsbuitenterrein voor een betaalbare caravan.kampeershop • verkoop • inkoop • inruil

financiering • onderhoud

Baileystraat 8c Zwolle - tel. 038-2600666www.dehaancaravans.nl

Gewoon genieten

TEC Tour 450 bj 2002 dubbele DINETTE 890 kg

TEC Tour 450 bj 2002 dubbele DINETTE 890 kg e 5150,-

De Peperbus week38 - [PDF Document] (4)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 4

Plameco vakbedrijf van der Kolk, Dukaat 118305 BC Emmeloord of bel: 0527-617 900

INDRUKWEKKENDE EFFECTEN

Nieuw plafond geeft compleet ander gezicht

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven

staan.

• Voor elke interieurstijl.• Verlichting naar wens.• Uit één geheel op maat

gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

PLAFONDSHOWvrijdag 11 en zaterdag 12 september

van 09.00 tot 16.00 uur

Een nieuw plafond in 1 dag!

Voor elke ruimte

Vloeren, wanden en plafonds bepalen in grote mate de sfeer in een woning. Wie zijn wan-den heeft laten behangen of de vloerbedekking vervangen heeft, weet hoe zo’n veran-dering de uitstraling positief beïnvloedt. Door vervanging

van plafonds wordt dit effect en het verschil nog duidelijker, het zijn tenslotte toch de grootste en meest zichtbare oppervlaktes. Het kan kleine kamers groter laten lijken en grote ruimten juist harmoniseren. Plameco is al meer dan 30 jaartoonaangevend op het gebied van fl exibele plafonds. Of het nu elegante matte plafonds betreft of juist moderne hoog-glanzende. Met bijpassende sierlijsten en spots. Specialisten monteren de pla-fonds in korte tijd en zonder hak- of breekwerk, een Plameco

plafond wordt onder het be-staande plafond aangebracht, waardoor de ruimte niet leeg-geruimd hoeft te worden! Het resultaat is een schitterend strak en onderhoudsvrien-delijk plafond. De verlichting kan worden geïntegreerd, de bekabeling van de verlichting wordt boven het nieuwe pla-fond weggewerkt en blijft dus uit het zicht. Plameco Emmeloord nodigt u uit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje tekomen nemen aan de Dukaat 11 in Emmeloord. De koffi e staat klaar!

ADVERTORIAL

Terwijl de meubels blijven staan

laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke Voor elke ruimte

Scheiden

Mediation

Kinderenvoorop

doe je samen

modern | scheiden• Belangen van de kinderen voorop• Snelle en eerlijke oplossingen• Helder financieel overzicht

Arlette van den Berg register familie mediator - www.modernscheiden.nl - 06 53 29 59 42

Een icoon staat niet stil. Het gaat met de tijd mee. Maar kun je een icoon nog verbeteren? Ja dus.Profiteer nu van een aantrekkelijk introductieaanbod:3 JAAR GARANTIE* I 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD** I 3 JAAR RENTEVRIJE FINANCIERING***

ALLE OGEN OP MIJFiat with

DE NIEUWE 500. MASTERPIECE RELOADED.

Model Contantewaarde

Contanteaanbetaling

Totaalkredietbedrag

Looptijdin maanden

Vaste debetrente-voet op jaarbasis

Jaarlijkse KostenPercentage (JKP)

Termijnbedragper maand

Totaal tebetalen bedrag

500 v 14.495,- v 7.331,- v 7.164 ,- 36 0,0% 0,0% v 199,- v 7.164 ,-

Prijs incl. btw/bpm, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijkeuitvoering. *De 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. U vindt de voorwaarden en uitsluitingen vanExtra Garantie op www.fiatextragarantie.nl. **3 jaar gratis onderhoud omvat het standaard voorgeschreven onderhoud (exclusief schade,reparatie, slijtage delen en banden) zoals vermeld in het instructieboekje met een maximum van 45.000 kilometer. ***Het financierings-

aanbod betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Services, handelsnaam van FCA Netherlands B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Maximaal kredietbedrag op deze rentevrije financiering van drie jaar bedraagt v 10.000. Deactie is geldig t/m t/m 30 september 2015. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren het nieuwe rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,7 l/100km (1 op 21,3 – 26,3). CO2: 88 – 111 g/km.

AUTO PALACE EMMEN Nijbracht 90, Emmen, Tel. 088 003 55 75AUTO PALACE HARDERWIJK Zuiderbreedte 6, Harderwijk, Tel. 088 0035 615AUTO PALACE HOOGEVEEN Buitenvaart 2102, Hoogeveen, Tel. 088 0035 585

AUTO PALACE KAMPEN Kleiland 2, 8271 RV, IJsselmuiden, Tel. 088 003 55 25AUTO PALACE ZWOLLE Nikolaus Ottostraat 11 (Marslanden), Zwolle, Tel. 088 0035 625AUTOBEDRIJF TIEMS & NIJBOER Emmeloord, Traktieweg 4, Tel. 0527 69 83 31

www.tiemsennijboer.nl

www.autopalace.nl

De Peperbus week38 - [PDF Document] (5)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 5

19 SEPTEMBER 2015MATCHDAY19.45 uur, IJsseldelta stadion

-

Online via www.peczwolle.nl/tickets en TicketBoxTwee kaarten per seizoenkaart/clubcard

Laatste informatie: www.peczwolle.nl

PEC Zwolle FanshopTwee kaarten per seizoenkaart/clubcard/legitimatiebewijs regio Zwolle

/peczwolle.1910/peczwolleVolg PEC Zwolle ook via social mediaDeze advertentie komt voort uit de samenwerking

tussen totaalBED en PEC Zwolle.

Foto

: Hen

ry D

ijkm

an

Zangles voor volwassenenDiezerpoort - Vanaf oktober start Yko Hoekstra weer met een serie van tien zangles-sen voor iedereen die zijn of haar stem beter wil leren kennen. Perfect als onder-steuning voor bijvoorbeeld koorzangers en zangeressen. De lessen worden gegeven op woensdagmiddag (16.30 tot 17.15 uur) in Domusica in Zwolle (Radewijnstraat 10). Bel voor meer informatie 06-51013154 of kijk op

zangleszwolle.nl

Inloopmeditatie als minipauzezwolle – Bij de Creatieve Coöperatie is het mogelijk om een minipauze te hou-den bij de inloopmeditatie ‘Frisdenkers’. Tijdens de half uur durende break in het werk- of privéleven biedt coach Marijke Willems af-wisselende oefeningen aan als minipauze om weer energiek met innerlijke rust de uitdagingen van de mid-dag het hoofd te kunnen bieden. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze open inloopmeditatie. Voor-af aanmelden verplicht, er-varing met mediteren is niet nodig.De inloopmeditatie is ge-pland op de dinsdagen 22, 29 september; 6, 13 en 27 ok-tober; 3, 10, 17, 24 november

en 1, 8 en 15 december. De inloopmeditatie vindt plaat van 13.15 uur tot 13.45 uur, bij De Creatieve Coöperatie, Esdoornstraat 3 in Zwolle. Aanmelden kan bij Atty van de Brake via [emailprotected]. Voor de inloop-meditatie zijn twee soorten strippenkaarten te koop. Voor 5 keer kost het 20 euro; voor 10 keer 38 euro . Een keer komen proeven kan voor 2,50 euro. De genoem-de kosten zijn exclusief 21% btw.

Bingo bij Bestevaerwipstrik - In wijkcentrum Bestevaer wordt op zondag 27 september een Bingo ge-houden met verschillende prijzen. De zaal gaat open om 18.30 uur en de Bingo start om 19.30 uur. Kinde-ren onder de 16 jaar mogen alleen binnen onder bege-leiding van een volwassene. Het wijkcentrum is geves-tigd aan de Trompstraat 10b te Zwolle. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Open Dag bij De Bolder AA-lAnDen - Stichting Wijk-gemeenschap Aa-landen (S.W.A.) houdt zaterdag 19 september haar jaarlijkse Open Dag. In en om wijkcen-trum De Bolder, Dobbe 29, is die dag veel te doen. Zo zijn er een snuffelmarkt, een

kindervrijmarkt en ook een infomarkt over de S.W.A. en andere instellingen en ver-enigingen uit de wijk. Op het programma staan verder een presentatie van het cur-susaanbod van de S.W.A., exposities en workshops. Nieuw dit jaar is het zorg-plein in De Bolder, met o.a. het Sociaal Wijkteam. Buiten voor De Bolder is de ROVA aanwezig met het zwerfvuilprogramma ‘Mooi-Schoon’. De Open Dag begint om 09.00 uur en duurt tot 13.30 uur. Toegang is gratis.

www.wijkgemeenschap aalanden.nl

HB-opstap hoogbegaafdenBinnenstAD - Arnold ter Stege (120% zorg) en Marga Spaanjaars (HB-trainingen) organiseren op 21 september een informele HB-opstap avond voor hoogbegaafde volwassenen, in café de Bel-gische Keizer, Melkmarkt 58 in Zwolle. De avond is voor ook voor degene nog aan het onder-zoeken is of dit op zichzelf van toepassing is, of voor wie interesse heeft in het onderwerp. De HB-opstap is van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. Wel graag even aanmelden via HB-opstap.nl. Meer infor-matie op

www.HB-trainingen.nl

kortjesBestuurlijk ongehoorzaam

Kent u de visie van de gemeente op haar dienstverlening al? Ik vermoed van niet, want meestal maak je je

over dit soort zaken pas druk al je er con-creet mee te maken hebt en dan zelfs vaak alleen nog maar als je over de geboden dienstverlening niet tevreden bent. Neen, dit wordt geen column over nare ervaringen met de gemeentelijke amb-tenarij (al zouden daar best meerdere columns mee te vullen zijn!), maar eentje over bestuurlijke ongehoorzaamheid. In haar app “Visie op dienstverlening” stelt de gemeente dat, ook al kiest men nu voor digitaal contact met burgers en bedrijfsle-ven, dit contact warm en betrokken dient te zijn. Maatwerk is het uitgangspunt. Ondernemers en inwoners verwachten immers van de ambtenaren dat zij mee-denken en dat regels niet leidend zijn. De klanten van de gemeente willen goed op de hoogte zijn en serieus genomen worden. Geen idee wie dit heeft opgeschreven, maar het klinkt veelbelovend. Ik zou het zelf bedacht kunnen hebben. Maar …. het gaat nog verder. Het gemeentebestuur gaat de hele regelgeving tegen het licht houden, overbodige regels afschaffen en andere regels versoepelen. Het klinkt als muziek in mijn oren, ook al blijft de tekst verder algemeen en wordt niet ingezoomd. In een cynische bui zou je dan ook kun-nen zeggen dat papier geduldig is en dat de praktijk van alle dag wel zal uitwijzen dat het mooie woorden zijn maar dat er toch niets verandert. In optimistischer stemming – en daar kies ik voor – is het een goede aanzet tot daadwerkelijke verandering van beleid en mentaliteit van de ambtenarij. Eén voorbeeldje daarvan heb ik al. Niet wereldschokkend, maar toch. De Nederlandse Voedsel- en Wa-

renautoriteit (NVWA) heeft de gemeente opgeroepen de particuliere speeltoestellen uit de stad te verwijderen die niet aan de regels voldoen. Zwolle vraagt zich nu af waarom de rijksoverheid zich bezighoudt met glijbanen, trampolines en zandbakken op openbare grasveldjes in de stad. Zij ziet dit als overbodig, immers de ouders van de kinderen die zich hiermee vermaken zijn verantwoordelijk voor hun kroost en niet de NVWA. Overbodig, dus afschaffen is het devies. Het zijn alleen niet Zwolle’s regels, maar die van het rijk. Geen punt voor Zwolle; overbodig is overbodig dus weigert de gemeente de speeltoestellen weg te halen. Een aansprekend voorbeeld van bestuurlijke ongehoorzaamheid! Ik ben benieuwd hoe dit (niet)optreden gaat aflopen. Ik ben ook heel benieuwd naar de af te schaffen en te versoepelen ei-gen regels. Met name in de sfeer van bouw-vergunningen, omgaan met monumenten of kapvergunningen zou er heel veel kunnen worden gedaan. Of wat te zeggen van de openingstijden van winkels? Over de vraag of supermarkten wel of niet op zondag open mogen zijn wordt binnenkort een debat in de gemeenteraad gevoerd. Vreemd tegen de achtergrond van het nieuwe regelgeving beleid. Waarom zou de gemeente zich hiermee moeten bemoeien? Net zo min als de NVWA zich zou moeten bemoeien met particuliere speeltoestellen, dient de Zwolse politiek winkeliers voor te schrijven wanneer zij open of dicht moe-ten zijn. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, ondernemers voor hun be-drijfsvoering. Ik zie met spanning uit naar het debat en daarmee de beantwoording van de vraag of het de gemeente werkelijk ernst is met de deregulering. Frits Smit

column zwolse erupties

De Peperbus week38 - [PDF Document] (6)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 6

geldig do/za.

Nunspeet: Harderwijkerweg 2Zwolle Zuid: v/d Capellenstraat 97aEpe: Sternpassage 1

Deventer: Karel de Groteplein 13Zwolle AA: Dobbe 11Wezep: Meidoornplein 81

OPEN HUISzaterdag 19 september a.s. van 11.00 uur tot 13.00 uur

AMBERBOMENLAAN 2, ZWOLLE

Aantrekkelijke vrijstaande woning met garage op mooie kavel in de geliefde wijk Berkum.Indeling: hal, toilet, trapopgang. Aan de voorzijde bevindt zich over de volle breedte van de woningde sfeervolle woonkamer met openhaard en toegang naar één van de zonneterrassen. Halfopenkeuken met diverse inbouwapparatuur. Bijkeuken met toegang tot de ruime, inpandige garage.1e Verdieping: overloop, grote inloopkast, 3 royale slaapkamers, moderne badkamer met ligbad,douche, toilet en dubbele wastafel, heerlijke werk-/speelkamer met klein dakterras meteveneens volop bergruimte. 2e Verdieping: overloop, c.v. opstelling en 2 slaapkamers metbergruimte. Perceel 382 m².Algemeen: fraai aangelegde besloten tuin, zes (slaap)kamers.Inhoud ca.: 615 m³; woonoppervlakte ca.: 175 m²; perceel 382 m². (inhoud incl. garage,woonopp. excl. garage).

Tel: 038-422 43 33 - www.margadant.nl

Bieden vanaf: € 395.000,- k.k.Elke bieding hierboven wordt serieus door de verkoper overwogen

(gunning voorbehouden).

Muziek en historische film in Zwolle op z’n BreedstEen heel nieuw evenement met films van het Historisch Centrum Overijssel en livemuziek. Dat is Zwolle op z’n Breedst (ZOZB) dat zondag 4 oktober voor het eerst in de Nieuwe Bierton aan de Schellerbergweg wordt gehouden.

Schelle - Zwolle op z’n Breedst(ZOZB) is een initi-atief van Menno Beijer (Art of Music) en Henk Twerda en John Kuyer(Next Text). “We hebben dat eerder ge-daan bij de Nieuwe Buiten-sociëteit met als thema oud en nieuw”, zegt Kuyer. Nu gaat het een jaarlijks evene-ment worden bij De Nieuwe Bierton.” Theo Bakker van De Nieuwe Bierton is er blij mee. “Het laat zien wat er bij ons allemaal mogelijk is.”

Het brede van deze ZOZB zit in de combinatie van de betrokken partijen. Het His-torisch Centrum Overijssel, de Meander Bigband, solis-ten zoals Cindy Oudshoorn (Kayak), Annemiek van Bussel (Chansonsalon) en het jonge talent Isabella Hid-dink (voorronde The Voice).

Ook bij deze ZOZB is er een goed doel betrokken, in dit geval ReVas De Peperbus, het aangepast sporten. Voor-ziter Gerard de Jong is blij met het initiatief. “We heb-ben steeds meer problemen met de financiën, er komt niet veel bij. We hebben net een jeugdafdeling rol-stoelhockey gestart en daar gaat veel geld in om. De op-brengst van ZOZB kunnen we goed gebruiken.” Op zondag 4 oktober is

ZOZB in een matineevorm , de start is om 16.00 uur. De zaal is vanaf 15.30 uur open. “De bezoeker kan een unie-ke combinatie van film en muziek verwachten”, zegt Kuyer. “Op basis van door Roland de Jong van het HCO geselecteerd beeldmateriaal heeft Menno Beijer films gemaakt en filmmuziek ge-componeerd. De films gaan over verschillende thema’s van Zwolle. De muziek wordt verzorgd door de

Meander Bigband onder lei-ding van Albert Dam en de solisten Cindy Oudshoorn, Annemiek van Bussel en Isabella Hiddink.” Na de show is er een after-party. Voor het goede doel kan er dan ook gepokerd worden.

Kaarten kosten 10 euro. Ze zijn te koop bij De Nieuwe Bierton (www.debierton.nl) en de Stadsdrogist, www.destadsdrogist.nl.

Het team van ZOZB, van links af John Kuyer, Henk Twerda, Isabelle Hiddink, Annemiek van Bussel, Cindy Oudshoorn, Theo Bakker, Menno Beijer en Roland de Jong. Foto Eva Posthuma

Vredesweek in ZwolleZwolle - Tijdens de Vredes-week die van zaterdag 19 tot zondag 27 september wordt gehouden zijn er diverse ac-tiviteiten.Zaterdagmiddag worden er flyers uitgedeeld in de bin-nenstad. Zondag is er om 9.30 uur een oecumenische dienst in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Maandag is wereldwijd de Internatio-nale Dag van de Vrede. Die avond houdt Windesheim in Dialoog in Waanders in de Broeren een Peper&Zout-discussie over hoe conflicten in de wereld te hanteren.Filmtheater Fraterhuis ver-toont meermalen de film ‘Selma’ over de mars van Martin Luther King tegen rassendiscriminatie. Na de voorstelling van 18.00 uur op dinsdag is er in de tegen-over gelegen Lutherse Kerk een gesprek met ds. Har-court Klinefelter, voormalig medewerker van M.L. King. Woensdagavond verzorgt Maarten van der Werf in de Doopsgezinde Kerk (Wol-weverstraat) een workshop over ‘Verbindend commu-niceren’. Donderdagavond is de Grote of Sint Michaëls-kerk open om stil te staan bij vrede. Vrijdagavond houdt de Dominicanenkerk (Assen-dorperstraat) om 19.00 uur ‘Vredezingen’, met vooraf-gaand om 17.00 uur een ge-sprek over de vluchtelingen. Zondag 27 september wordt in de Zwolse kerken de vre-desweek afgesloten.

Jeugdplatform in Holtenbroekholtenbroek - De Zwolse jeugd staat centraal tij-dens het jeugdplatform dat woensdag 23 september wordt georganiseerd door het Sociaal Wijkteam, ge-meente Zwolle en Travers Welzijn. Tijdens het Jeugdplatform gaan deelnemers met elkaar in overleg, worden kansen en acties besproken, kennis en signalen gedeeld en worden werkgroepen samengesteld. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: Wat vinden we van Zwolle als stad waar onze kinderen en jongeren opgroeien? Wat willen we behouden en wat zouden we graag anders willen? Hoe zit het met de talenten en idea-len van onze jeugd? Wordt er in het groene Zwolle vol-doende gestruind? Heeft ie-dere puber een veilig, warm bed om in te slapen? Haalt iedere jongere in Zwolle een diploma waar hij/zij trots op is? Kunnen ouders hun op-voedingsvragen kwijt bin-nen een (sociaal) netwerk? Ook wordt gewerkt aan the-ma’s als de Zwolse opvoed-week, bouwen aan sociale netwerken, participatie van kinderen en jongeren en speelplekken. Aanmelden kan tot vrijdag 18 septem-ber bij Elske Heinen via [emailprotected]. Jeugd tussen de 4 en 18 jaar die mee wil doen, meedoen aan het Jeugdplatform, kunnen hun leeftijd doorgeven, dan zorgt de organisatie voor een programma.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (7)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 7

Een stijve nek of schoudersna een lange werkdag. Eenpijnlijke rug bij het opstaan. Ofgewoon flink intensief gesport.Zo’n 50% van de Nederlandersheeft regelmatig tot dagelijkste maken met spierpijn enstijfheid. Dit is vervelend enkan ons doen en laten flinkbeïnvloeden. 47% van demensen die regelmatigspierpijn heeft, zou naar eigenzeggen ‘beter functioneren’ alsde pijn zou verminderen.A.Vogel Atrosan Spier- enGewrichtsgel* helpt snel ompijn te verzachten en herstel tebespoedigen.

Spierpijn en stijfheidSpierpijn en stijfheid wordenvaak veroorzaakt door een op-hoping van afvalstoffen in despieren of gewrichten. Hetbetreft veelal lichaamsdelen,zoals rug, nek en schouders,die we bij bijna iedere be-weging gebruiken. En datkan impact hebben, blijktuit onderzoek. Soms worden

dingen als fietsen, stofzuigen entraplopen al lastig.

Doorbloeding bevorderenHet bevorderen van de door-bloeding bespoedigt het herstelvan spierpijn en stijfheid. Hier-door zorgt het lichaam namelijkop natuurlijke wijze voor eensnellere afvoer van afvalstoffenen de aanvoer van voedings- enreparatiestoffen. Zodat spierensneller herstellen.

50% Arnica montanaA.Vogel Atrosan Spier- enGewrichtsgel* is pijnstillend,makkelijk smeerbaar en trektsnel in de huid. Door de hogeconcentratie Arnica montana(50%) zorgt de gel voor eeneffectieve stimulering van delokale doorbloeding. Daardoorkrijgt uw lichaam krachtige on-dersteuning die het nodig heeftom zelf aan de slag te gaan methet herstellen van de weefsels.Zo bent u sneller weer soepel enkunt u weer doen en laten wat uzelf wilt.

*Traditioneel kruidengeneesmiddel op basisvan Arnica montana. Lees voor gebruik debijsluiter. De toepassing is uitsluitend geba-seerd op reeds lang bestaand gebruik.

ADVERTORIAL

Natuurlijke hulpbij spierpijn en stijfheidSnel herstellend en pijnstillend

VerkrijgbaarheidA.Vogel Atrosan Spier- enGewrichtsgel is verkrijg-baar bij drogisterijen, apo-theken, supermarkten engezondheidswinkels in eenverpakking van 100 ml. Deadviesprijs is € 9,99.

Meerweten?BeldeA.Vogel gezond-heidslijn 0900-2464646 of kijk opavogel.nl

F u s s e l a s t i c s t e u n z o o l g e e f t n a t u u r l i j k l o o p p l e z i e r t e r u gSoms kan de oplossing van vervelen-de lichamelijke klachten verrassend simpel zijn. Last van hielspoor, hallux valgus, (lage) rugklachten, schouder-klachten, nekklachten, knieklachten, platvoeten, diabetische voet, branden-de voeten, vermoeide benen, holle voe-ten, spreidvoeten, kramp in de kuiten of artrose? Laat u dan eens vrijblijvend voorlichten of Fusselastic steunzo-len uw klachten kunnen verminderen.

Fusselastic is een van origine Duitse on-derneming die meer dan 30 jaar bestaat. Fusselastic levert op maat gemaakte steunzolen die, op natuurwetenschappe-lijke basis, de voet echte hulp biedt. Het concept van de Fusselastic steunzolen is

gepatenteerd in Europa en de USA. Meer dan 100.000 mensen vonden er al baat bij. Om de perfecte pasvorm van Fusselas-tic te garanderen wordt er een individuele voetmeting gedaan. Fusselastic is slechts één millimeter dik en kan in al uw schoe-nen gedragen worden, zelfs in open schoe-nen. De Fusselastic steunzolen nemen de

natuurgetrouwe 3-punts-vering over en ondersteunen de terugloop van het bloed naar het hart. Uw voeten krij-gen hun functie, het balansvermogen, de spiertraining en de schokbreken-de elasticiteit stapsgewijs weer terug.

Om u een volledige indruk te geven van dit unieke product brengen de consu-lenten van Fusselastic graag een geheel vrijblijvend en kosteloos bezoek bij u aan huis. U kunt dan Fusselastic model-steunzolen thuis in uw eigen schoenen uitproberen en direct ervaren of Fusse-lastic uw klachten helpt te verminderen. Tijdens het bezoek wordt er bij u tevens een persoonlijke voetafdruk gemaakt, zodat de drukpunten zichtbaar worden

die de klachten veroorzaken. Ook krijgt u een persoonlijk en deskundig advies van de consulent van Fusselastic. Om-dat elke voet uniek is worden Fusselastic steunzolen altijd volledig op maat gefa-briceerd. Bent u benieuwd naar wat Fus-selastic voor u zou kunnen betekenen? Surf dan op internet naar de website: www.fusselastic.eu. U kunt hier uitgebreide in-formatie lezen over Fusselastic en tevens een gratis brochure aanvragen. Direct een afspraak maken via deze website kan ui-teraard ook. Fusselastic heeft een landelijk netwerk van consulenten en is telefonisch bereikbaar op nummer 053 - 82 00 810.E-mail: [emailprotected]: www.fusselastic.eu.

Nijewei 52a

9281 NW Harkema

www.uveenstra.nl

Uw Veenstra Woning

Bezoek onze modelwoning Janssenlaan 30 Drachten - Industrieterrein A7-Noord

Raadpleeg onze website voor actuele bezoektijden www.uveenstra.nlwww.uveenstra.nl

Bel 0512 36 32 27 voor een GRATIS WONINGBROCHURE!

• Zeer hoge isolatiewaarden

• Maatwerk op basis van uw woonwensen

• Houtskeletbouw

• Energiezuinig

• Vrijstaande woningen v.a. € 111.882,- exclusief grond

Met of zonder uitvaartverzekering Dag en nacht bereikbaar 06-182 837 61

U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Stap voor Stap

Wilma Bouwmeester

www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nachten van 23 op 24 en 25 tot 27 september op de trajecten Zwolle - Wierden en Zwolle - Meppel eenslijptrein.Woont u in Zwolle in de buurt van een van deze sporen, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken.Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto

: Pet

er H

onig

Rock OuD Loud hervat repetitiesDiezerpoort - Rock OuD Loud, een 50+ koor met een focus op muziek uit de jaren 60 en 70, heeft nog enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe zangers. Liefhebbers van zingen, in de leeftijd van 50+, met genoeg energie en een voorkeur voor goeie ouwe muziek, zijn van harte welkom op woensdagmid-dag 23 september van 14.45 tot 16.15 uur in Domusica (Radewijnstraat 10) in Zwol-le om te komen meezingen. Noten kunnen lezen is niet nodig, plezier hebben in het zingen wel. Kijk voor meer informatie op www.zangleszwolle.nl of 06-51013154.

www.zangleszwolle.nl

Expositie in de LangenhofVechtlanDen - In Galerie de Langenhof, aan de Brink-hoekweg 8, is een nieuwe expositie geopend. Katja Kaduk toont er schilderijen, Jan Haanstra en Jan Kamp-huis exposeren keramiek en van Maartje Trooster zijn sieraden te zien. Daarnaast zijn er bronzen van Rixt Hak, Hans Jouta en Ineke van Bennekum en keramiek van Dirry Bloem en Henny Schaapman in de galerie te bezichtigen. De expositie in galerie de Langenhof is te bezoeken tot

en met 20 november.

www.delangenhof.nl

Toertocht 55+ ‘Fiets en Geniet’ittersum - ‘Fiets en Geniet’ organiseert samen met wel-zijnsorganisatie ‘WIJZ’ op woensdag 23 september een fietstocht voor 55+ fietslief-hebbers richting Liederholt-huis. De start is om 13.15 uur vanaf Sporthal-Zuid, Van der Heydenstraat 2, Zwolle-Zuid. De kosten voor deelname en koffie/thee bij terugkomst zijn 2,50 euro. De totale afstand is onge-veer 31 km, de fietssnelheid is maximaal 15 km per uur. Er is voldoende begeleiding aanwezig. Voor meer infor-matie over de fietstochten: 038-3375099.

Inloopavond pop- en jazzkoor On-Cue holtenbroek - Pop- en jazz-koor On-Cue heeft enkele plekken vrij voor nieuwe le-den en organiseert twee in-loopavonden in september. Je mag meezingen maar ook komen luisteren. Alle stem-soorten – maar bij voorkeur mannen en hoge(re) vrou-wenstemmen – zijn welkom op 21 en 28 september van 20.00 tot 22.15 uur aan de Rijnlaan 200 in Zwolle. On-Cue zingt vaak a capella en

het repertoire is divers: van jazz en latin tot uitdagende spannende arrangementen uit het pop- en rockreper-toire. Dankzij een passende choreografische setting zet het koor steeds in op een krachtige performance. On-Cue zingt elke maandag-avond van 20.00 tot 22.15 uur in De Werkschuit, Rijn-laan 200 in Zwolle. Kijk voor meer informatie op de website of bel 06-21544557.

www.on-cue.nl

Cursus verhalen schrijvenberkum - Neerlandica Herma de Beer geeft vanaf maan-dag 28 september de cursus verhalen schrijven Voorbij de clichés. De cursus wordt gegeven van 19.30 tot 21.30 uur, aan de Oleanderlaan 15, Zwolle. Deelname kost 125 euro voor 5 lessen. In de cursus Voorbij de clichés wordt op zoek gegaan naar woorden die beelden op-roepen. Inspiratiebronnen zijn foto’s en andere afbeel-dingen. In de cursus wordt geoefend met personages, spanning, plot en perspec-tief. In de les worden korte opdrachten gemaakt, voor thuis is er een huiswerkop-dracht. Meer informatie en aanmelden op de website.

www.schrijvenbijopschrift.nl

kortjes

De Peperbus week38 - [PDF Document] (8)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 8

• Verblijf in een charmant historisch pand• Vlakbij musea, theater en de gezellige Groningse kroegen

2 nachten in het sfeervolle centrum van bruisend Groningen!

nu€59,-normaal €99,-

korting40%

WIJ MAKEN U BLIJ!ONTBIJT • LUNCH • DINER • HIGH TEABRUILOFT • BORREL • BEDRIJFSFEESTGROTEMARKT 13A • ZWOLLE •WWW.BLIJZWOLLE.NL • 038-4216318

HIER WORDTU BLIJ VAN!

MAAK KENNIS MET STADSCAFÉ BLIJVan broodje gezond tot goede steak, van Van Dobben bitterballen totappelgebak, bij Stadscafé Blij staat het op de kaart. Al onze gerechtenzijn puur, eerlijk en vers bereid. Daarnaast maken we gebruik vanseizoens- en streekproducten.Speciaal voor u introducerenwe ons kennismakingsmenu:

3-GANGEN MENU VOOR €19,50 P.P.In de maand september kunt u op dinsdag, woensdag en donderdaggebruik maken van dit kennismakingsmenu. Graag even reserveren.

KENNIS-

MAKINGS-

MENU3-GANGE

N VOOR

€19,50 P.P.

Echtpaar De Jong-Baker zestig jaar getrouwdDiezerpoort - Het echtpaar De Jong-Bakker was vorige week dinsdag zestig jaar ge-trouwd. Burgemeester Henk Jan Meijer bezocht het paar aan de Jacob van Neckstraat en bracht Iris-cheques voor hen mee.Bob de Jong (81) is net als Geertje Bakker (81) geboren in Enschede. Zij hebben el-kaar in die stad ontmoet in de kerk en zijn ook in En-schede getrouwd.Nu het afsluiten van het hu-welijk kreeg het echtpaar De Jong-Bakker vijf kinderen. Later volgden nog vijftien kleinkinderen en er is in-middels één achterklein-kind geboren.

Meneer De Jong was in zijn arbeidzame leven bouwvak-ker. Hij legde jarenlang vloe-ren en is 1978 afgekeurd. Zijn rug was versleten door het zware werk.

Mevrouw De Jong heeft ze-ven jaar in een fabriek ge-werkt en was huisvrouw.

Hun gezamenlijke hobby was vissen, dat hebben ze veel en vaak gedaan. Het hengelen kan nu niet meer wegens de gezondheid van beide echtelieden.

Nu mogen ze graag sa-men een legpuzzel maken, meestal ligt er wel een puz-zel op tafel waar aan ge-werkt wordt.

Mevrouw De Jong heeft daarnaast als hobby’s brei-en, lezen en kaarten maken.

De gezondheid van meneer De Jong gaat wel achteruit maar met hulp kunnen ze zich samen nog wel redden.

Het echtpaar De Jong Bakker was vorige week zestig jaar getrouwd. Foto Frans Paalman

Huwelijksjubileum voor oud-campingbezittersWestenholte - Het echtpaar Zimmerman-Warffemius was vorige week dinsdag zestig jaar getrouwd. Bur-gemeester Henk Jan Meijer kwam het paar in woonzorg-complex Westenhage aan de Voorsterweg feliciteren.Theodora Maria Petronella Warffemius (83) is geboren in Den Haag, Johannes Fre-dericus Maria (85) in Delft. Zij leerden elkaar kennen in 1953, in het vakantie-centrum Monsterdveen in Vierhouten. Dit vakantie-centrum was van de ouders van mevrouw. Zij werkte er al, meneer wilde er gaan werken als kampassistent. Hij werd echter eerst nog douanier in Zeeuws-Vlaan-deren voor het stel verkering kreeg.Na hun huwelijk gingen zij wonen op het bedrijf. Hier kregen ze twee dochters en nog later twee kleinzoons.

Het bedrijf veranderde lang-zaam van jongerencamping in een familiecamping met caravans en tenten. Daar-naast waren er groepsac-commodaties. Het bedrijf werd steeds groter waardoor er versterking kwam van twee getrouwde zusters met hun mannen. Het bedrijf is in 1989 ver-kocht. Op verzoek van de nieuwe eigenaar nog tot 1997 in loondienst gebleven. Daarna zijn ze naar Westen-holte gekomen op de Malva-weg, inmiddels wonen ze in Westenhage. Hobby’s van mevrouw zijn klassieke mu-ziek, zij was koordirigent. Verder mag ze graag hand-werken, sieraden maken en lezen. Hobby’s van me-neer zijn klassieke muziek, vroeger ook toneelregie en puzzelen en biljarten. De gezondheid van beide is nog redelijk.

Burgemeester Meijer kwam het echtpaar Zimmerman-Warffemius feliciteren. Foto Frans Paalman

Echtpaar woonde 57 jaar aan WestenholterwegWestenholte - Zestig jaar getrouwd. Het echtpaar Pe-ters- van der Kolk haalde die mijlpaal vorige week dins-dag. Burgemeester Meijer kwam het paar feliciteren in woonzorgcentrum Westen-hage.Andries Peters (85) is gebo-ren in toenmalig Zwoller-kerspel, Jansje Peters-van der Kolk (82) in Dalfsen.Zij hebben elkaar ontmoet tijdens een muziekuitvoe-ring, hun dansen daar leid-de uiteindelijk tot het huwe-lijk dat werd gesloten in het gemeentehuis van Zwoller-kerspel.Het echtpaar kreeg twee zo-nen. De familie is inmiddels uitgebreid met vijf kleinkin-deren, twee achterkleinkin-deren en er zijn nog twee achterkleinkinderen op komst die worden verwacht in december.Het echtpaar Peters heeft

vanaf hun trouwen tot 2012 aan de Westenholterweg 64 gewoond. Sinds 2012 wo-nen zij in woonzorgcomplex Westenhage aan de Voor-sterweg in Westenholte.De heer Peters was in zijn arbeidzame leven boeren-arbeider, hij werkte bij de melkfabriek en houtzagerij van Dijk en later in de IJssel-centrale. Zijn hobby’s waren het houden van kippen en konijnen, zijn moestuin, uit-gaan en met zijn zonen mee naar de voetbalclub. Dat is echter verleden tijd, meneer Peters heeft een half jaar geleden een herseninfarct gehad. Het gaat inmiddels weer redelijk goed. Mevrouw Peters was ook boerenarbeider en later huisvrouw. Zij mocht graag zelf kleding maken en tui-nieren. Op wat ouderdoms-kwaaltjes na, is haar ge-zondheid goed.

Het echtpaar Peters-van der Kolk was zestig jaar getrouwd. Foto Frans Paalman

De Peperbus week38 - [PDF Document] (9)

PER STUK

PER STUK

6 STUKS

PER STUK

400 G

500 G

1 KG

1.49WEEKEND

2.79WEEKEND

0.89WEEKEND

0.89WEEKEND

1.49WEEKEND

0.99WEEKEND

1.49vvan 1.79

Ca.3.99WEEKEND

19.99/kg

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Ca. 200 g

Biologischeentrecote*

Biologischepompoen

Biologischemeergranenbolletjes

Biologisch magerrundergehakt*

Biologischewitte druiven

Biologischekomkommer

Vastkokend,iets kruimig.

Biologischeaardappelen

VOOR HUISMERKENBron: Consumentengids juli/a

ug 2015

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling.

VAN 18 T/M 20 SEPTEMBERVAN 18 T/M 20 SEPTEMBERVAN 18 T/M 20 SEPTEMBERVOORDEEL!BIOLOGISCH

KIJK VOOR AL ONZE BIOLOGISCHEPRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Americancookies

PRIJSVERLAGINGEN

‹ De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 9

Kijk voor Uit-tips en ticketvoordeel op OverUIT.nl

download de app

De muziektheaterproductie ‘Volle kracht vooruit’ van Stichting SUUS speelt in het weekend van 25, 26 en 27 september in de voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek te ’s Heerenbroek. De voorstelling gaat over de consequenties van (te) snel handelen. Naast tekst en muziek

van Erik Raayman (gitaar/zang) en Janpieter Boudens (teksten/zang), komt ook werk van Bertold Brecht, Jacques Brel, Ida Gerhardt, Peter Handke, drs. P., Fernando Pessoa, Vasalis, Rik Elings, Klaas de Jong en Annette Kruisbrink voorbij. Voor de voorstelling wordt gespeeld

het oude gedeelte van de voorma-lige Coöperatieve Zuivelfabriek. Er zijn nog kaarten voor zaterdag 26 september om 14.00 en 20.00 uur. Kosten: 12,50 euro, reserveren via stichti[emailprotected] of 038-4536746/06 25334488. www.stichtingsuus.nl

Voor de voorstelling ‘Volle kracht vooruit!’ werd het oude gedeelte van de voormalige zuivel-fabriek in ’s-Heerenbroek heringericht. EIGEN FOTO

SUUS komt op stoom met nieuwe voorstelling in zuivelfabriek

Hollywood filmmaker bij Young Ones te gastOp 20 september wordt in het Young Ones Theater in Zwolle de documentaire “Destres-sed” vertoond in aanwezigheid van de Amerikaanse regisseur Garry Pastore en producent Fokke Baarssen uit Zwolle. De documentaire won in 2014 drie grote fi lmprijzen in de Verenigde Staten, waaronder de Best Do-cumentary Award en Audience Choice Award op het Garden State Film Festival. “Destressed” vertelt het waargebeurd verhaal van Garry Pastore, acteur, pro-ducent en fi lmregisseur van be-roep, in wiens leven stress cen-traal staat. Nadat Garry de strijd tegen een infectie in zijn darmen heeft overwonnen als gevolg van chronische stress, besluit hij zijn leven te beteren en op zoek te gaan naar innerlijke rust. Zijn zoektocht brengt hem op een bizarre zoektocht naar fatsoen in een knotsgekke wereld. Garry en producent Fokke staan het pu-bliek te woord tijdens een vraag-en-antwoord sessie na de fi lm. Garry Pastore speelde kleine rollen in The Wolf Of Wall Street, The Dark Knight Rises, Goodfel-las en de legendarische tv-serie The Sopranos. Er zijn nog kaar-ten à 12 euro per stuk beschik-baar voor de vertoningen om 15.30 uur en 19.30 uur, inclusief

nagesprek met de makers. Meer informatie en kaartverkoop op de site van theater Young Ones.

Club Cele over Tegenlicht: KlimaatzaakClub Cele organiseert een VPRO Tegenlicht Meet up over De Kli-maatzaak in Café Foyé! op dins-dag 22 september. Gastsprekers deze avond zijn wethouder Filip van As en William de Bruijn (re-searcher van de VPRO uitzen-ding). Van 20.30 tot 22.00 uur is er gelegenheid om na te praten over de uitzending met experts en het publiek. De uitzending ‘De Klimaatzaak’ draait om de in-spanningen van de Nederlandse en de Belgische staat om opwar-ming van de aarde tegen te gaan. De Maastrichtse advocaat Roger Cox vindt dat er niet genoeg wordt gedaan. Daarom voert hij –zowel in Nederland als in België- zaken tegen de nationale over-heden. De VPRO Tegenlicht uit-zending ‘De Klimaatzaak’ wordt uitgezonden op 20 september.

Oldschool jazz bij grandhotel WientjesDe Terribell Jazzband speelt op zondag 20 september bij Grand-hotel Wientjes, aan de Stations-weg 7 te Zwolle. Het optreden van de jazzband vindt plaats in het kader van Oldschool Jazz.

Meer informatie op www.old-schooljazz.nl

Proeven en oogsten op Herfst Fair De HuppeLeer-, werk- en kaasboerderij De Huppe is zaterdag 19 september van 10.00 tot 18.00 uur, het to-neel van een Zwolse Herfst Fair. Op de fair bieden zo’n 25 lokale ondernemers ambachtelijke en lokale producten, woon- en herfstdecoraties, workshops en kleding aan. Het is mogelijk een kijkje te nemen in de kaasmakerij, bij de appelpers van Buurtschap IJsselzone en er kan geplukt wor-den in de bloemenpluktuin bij De Huppe. De Zwolse Herfst Fair is ook een oogstdag. Appels uit buurtschap Schelle-Oldeneel worden tijdens de fair vers geperst. Ook worden de laatste biologische aardap-pels van De Huppe geoogst. Bi-ologische wijngaard Wijngaard de Swolse Marken is eveneens geopend. Buurtvereniging Schelle-Olde-neel gidst een huifkartocht door de uiterwaarden, om 13.00 uur. In de huifkar is plek voor 20 per-sonen. De Huppe is te vinden op Kleine Veerweg 9, entree is 2,50 euro (inclusief kortingsbonnen die tijdens de fair of later weer te besteden zijn), kinderen gratis. Gratis parkeren kan op het veld naast De Huppe.

Uitjes

De Peperbus week38 - [PDF Document] (10)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 10

PVC maakt tv over cultuur

De Partij voor Cultuur (PVC) heeft een televisieprogramma gemaakt over de totstandkoming van het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Zwolle. De niet verkiesbare partij heeft dat gedaan in opdracht van de gemeente.

Het programma is nu te zien op RtvZOoo maar werd al voor de zomer gemaakt door de PVC. In het programma wil de PVC het huidige cul-tuurbeleid van de gemeente

Zwolle duiden, en vooruit kijken naar de toekomst. Want in het najaar komt de Zwolle met een nieuw beleid dat de gemeente interactief tot stand wil laten komen.In het programma ‘PVC-TV’ interviewt presentator en partijleider van de PVC, Martijn van Hese, promi-nenten uit de Zwolse cul-tuursector, zoals de Zwolse Theaters, Museum De Fun-datie, Theater Young Ones, Stedelijk Museum, Stadka-mer, Hedon, Gnaffel, DOAS en ArtEZ. Ook wethouder Jan Brink (cultuur), de klei-nere culturele ondernemers, het publiek, kunstenaars, muzikanten en geïnteres-

seerde inwoners van Zwolle doen hun verhaal.Het programma duurt veer-tig minuten en wordt muzi-kaal omlijst door onder an-dere het Kameroperahuis, Roots Rising, Tom Edskes, De Alliantie, Daan van de Konijnenburg en Muppet-stuff. Vegetariërs en mensen met een zwakke maag, opge-let: In het (praat-)programma wordt een half (biologisch) varken door slager Herman Haverkort verdeeld. Dat var-ken staat voor al het geld dat jaarlijks in Zwolle naar cul-tuur gaat. PVC-TV is tussen 19 en 25 september dagelijks om 19.00 te bekijken op Rtv-ZOo, en online.

Martijn van Hese interviewt slager Harmen Haverkort en wethouder Jan Brink. In het programma wordt een half (biologisch) varken verdeeld. Foto Henk JepmaVragen GL over sociale informatie

GroenLinks wil dat de gemeente de informatie over het sociale domein en de zorg op haar website verbeterd. In het gemeentelijk sociaal domein ligt de nadruk steeds vaker op de eigen kracht en eigen regie van inwoners. Dit uitgangspunt onder-schrijft GroenLinks, maar de partij constateert dat de uitwerking daarvan in de praktijk lastig blijkt. De eigen kracht en eigen regie van de inwoner start bij juiste en volledige in-formatie, stelt fractievoor-zitter Patrick Rijke. “Naar

aanleiding van recente landelijke berichten over de eigen bijdrage en de cliëntondersteuning heb-ben wij de gemeentelijke website bekeken. De infor-matie over bijvoorbeeld de eigen bijdrage is summier en weinig concreet. Dat kan beter.”

Hij en burgerraadslid Remco de Paus hebben schriftelijke vragen ge-steld aan het college van B en W. Op een aantal onder-delen vragen zij zich af of de informatie op dit moment wel adequaat is.

Ze constateren dat veel van de informatie nog is gericht op de overdracht van de taken van Rijk naar gemeenten, begin dit jaar. De komende maan-den zullen alle inwoners die nu nog onder het overgangsrecht vallen - en dus hun zorg heb-ben behouden - worden bezocht voor een keuken-tafelgesprek. “Zij hebben recht op duidelijke en actuele informatie op de gemeentelijke website, zodat zij zich goed kun-nen voorbereiden op het gesprek”, aldus burgerlid Remko de Paus.

Woningen gecontroleerd om waarde ozb vast te stellenBelastingorganisatie GBLT laat vanaf half september controles uitvoeren op de kenmerken van (een deel van) de woningen in de ge-meente Zwolle. Dit gebeurt in het kader van de wet Waardering Onroerende Za-ken (WOZ). Waardebepaling van een woning is nodig om de be-lasting die hierover betaald moet worden (onder meer de onroerendezaakbelas-ting) vast te kunnen stellen. Om tot een juiste waarde-bepaling te komen, worden woningen gecontroleerd op

bijvoorbeeld de aanwezig-heid van bijgebouwen, dak-kapellen, uitbouwen, de staat van onderhoud en de ligging. Controleurs kunnen hiervoor langskomen en vragen om de woning ook van binnen te bekijken. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de con-trole heeft GBLT het bureau Kondar in de arm genomen. De controleurs zijn duide-lijk herkenbaar aan bedrijfs-kleding van Kondar en zij zijn in het bezit van een be-noemingsbesluit van GBLT en een geldig legitimatiebe-

wijs. De Waarderingskamer (de toezichthouder op de Wet WOZ) heeft aan alle organi-saties die uitvoering geven aan de wet WOZ, de ver-plichting opgelegd om elk WOZ-object (bijvoorbeeld een woning, gebouw of ter-rein) minimaal een keer per vijf jaar te bezoeken en de geregistreerde WOZ-object-kenmerken op juistheid te controleren. Vanwege deze verplichting wordt elk jaar een deel van de WOZ-objec-ten in de gemeente gecon-troleerd.

De VVD wil van het college van B en W weten of er be-leid is over hoe moet wor-den omgegaan met schild-padden en andere exotische beesten die eventueel in de stadsgracht leven. Raads-lid Hans Wijnen heeft daar schriftelijke vragen over ge-steld.Aanleiding is een boottocht die de VVD-fractie door de stadgracht maakte om het politieke seizoen af te trap-

pen. Tot verbazing van de raadsleden zagen ze flinke schildpadden op overhan-gende boomtakken in de zon liggen. Vermoedelijk zijn de schildpadden losge-laten door eigenaren die op de beesten waren uitgeke-ken. Volgens een bericht in de Telegraaf moeten de die-ren die vrijheid waarschijn-lijk met de dood bekopen. Het water is te koud voor de exoten en de dieren sterven

langzaam. Als ze wel over-leven en zich kunnen voort-planten bestaat de kans dat ze een gevaar gaan vormen voor inheemse diersoorten.

Van Wijnen wil daarom we-ten of de gemeente beleid heeft voor exotische dieren in de gracht, en zo ja, waar dat beleid uit bestaat. Als dat beleid er niet is vraagt hij of de schildpadden kun-nen worden gevangen.

Zorgen VVD over schildpadden in gracht

Pannekoekendijk opgeleverd

Wethouder Filip van As met de Zwolse schaapskudde tijdens de feestelijke afronding reconstructie Pannekoekendijk-Harm Smeengekade.

De Zwolse schaapskudde en de stadsomroeper brach-ten vorige week het ver-leden tijdelijk terug op de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade. Ze deden dat ter gelegenheid van de feestelijke afronding van de reconstructie van de beide stadsentrees. Van maart tot half augustus 2015 zijn de beide stadsen-trees naar de Zwolse bin-nenstad compleet gerecon-strueerd. Het stadshart is door de aanpassingen beter bereikbaar voor iedereen: het verkeer kan beter door-stromen; er is een nieuwe centrumhalte voor de bus-sen; en er is een mooie wan-delroute langs het water. De herinrichting is mede moge-lijk gemaakt door de provin-cie Overijssel.

Bouw Energieneutrale Ewoning Wethouder Filip van As startte vorige week officieel de bouw van de energieneu-trale Ewoning aan de Has-selterdijk. De Ewoning wordt volgens een uniek bouwconcept ge-bouwd. Het maakt het mo-gelijk op een comfortabele en moderne manier te le-ven en toch zeer zuinig met grondstoffen om te gaan en zo in harmonie met de na-tuur te leven. Hierbij wor-den de beste bouwkundige en installatie -technieken toegespast om de Ewoning zo energiezuinig mogelijk te maken. De Ewoning wordt gebouwd volgens het passiefhuis principe. Winddicht, kou-debrugvrij en met drievou-dig glas. Stevige betonnen gevels, met EPS-isolatie en metsel- of stucwerk voor de buitengevels. Alle energie die in de Ewoning gebruikt wordt, is elektrische energie, er is dus geen gasaanslui-ting nodig. Deze elektrische energie wordt opgewekt door middel van een unieke kleine windmolen die naar verwachting eind van dit jaar beschikbaar komt en voldoende energie opwekt om de gehele woning van elektriciteit te voorzien.De woning wordt ontwik-keld door Riezebos Bouwbe-drijf en Ewoning.

Individuele inkomenstoeslagMensen die langer dan drie jaar een laag inkomen heb-ben, kunnen in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Dat is een geldbedrag dat is bedoeld voor het kopen of vervan-gen van noodzakelijke spul-len in huis, zoals meubels, koelkast of wasmachine. De toeslag wordt één keer per twaalf maanden verstrekt.De inkomenstoeslag wordt verstrekt als wordt voldaan aan alle voorwaarden. Zo moet de aanvrager staan in-geschreven staan bij de ge-meente Zwolle en 21 jaar of ouder zijn, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd. Het inkomen mag de afgelopen 36 maanden niet hoger zijn dan 110 pro-cent van de bijstandsnorm.Kijk voor alle voorwaarden op www.zwolle.nl/regelin-gen.Voor alleenstaanden en al-leenstaande ouders is de toeslag 350 euro, voor echt-paren en samenwonenden samen 500 euro. Het aan-vraagformulier dat is te vin-den op www.zwolle.nl/re-gelingen.Het kan ook worden opge-haald bij Werkplein de Lure, het Stadskantoor en de wijk-servicepunten.Opvragen kan via telefoon 14038 of mailen naar [emailprotected].

www.zwolle.nl/regelingen

gemeente zwolle

Schoonmaakdoekjes in de prullenbakVochtige toiletdoekjes en overige schoonmaakdoekjes zorgen geregeld voor vastlo-pers, verstoppingen en an-dere problemen in het riool en bezorgen de gemeente onnodig veel kosten voor onderhoud en ontstoppin-gen. Spoel daarom alleen poep, plas en écht wc-papier door het toilet. Want schoon-maakdoekjes kunnen niet door de wc gespoeld wor-den.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (11)

raadswijzer

ContactVragen of informatieover de gemeenteraad?Bel of mail de raadsgriffie.- Tel. (038) 498 21 81- [emailprotected] www.zwolle.nl/gemeenteraad

Agenda RaadspleinMaandag 21 september 2015

RAADZAALBesluitvormingsronde19.30 uur Start besluitvormingsronde met onder meer de hamerstukken:

- Oprichting havenbedrijf “Port of Zwolle”- Budget economisch cluster Logistiek Regio Zwolle- Toekomstig systeem brug- en sluisbediening Kop van Overijssel/regio ZKM- Werkzaamheden Celecomplex*- Herinrichting Voorstraat*- Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt*- Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers*- Behandelvoorstel initiatiefvoorstel Gemeentelijke woningbouw- Aanpassing eerste verdieping Cultuurhuis

Debatronde20.15 uur Start debatronde met aan het begin de mogelijkheid voor inwoners

om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.20.20 uur E-petitie Alle supermarkten open op zondag (zie uitgelicht)21.45 uur Einde

TAK-ZAALDebatronde20.15 uur Start debatronde20.20 uur Groene Agenda 2015-202521.30 uur Einde

WelkomAlle Raadspleinen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de raadsver-gadering op maandagavond bij te wonen in de Raadzaal/Takzaal.

InsprekenLet op: u kunt inspreken over ge-agendeerde onderwerpen als zevoor het eerst op het Raadspleinbehandeld worden. Bij onderwerpenmet een * erachter kan niet meerworden ingesproken. Meld u vantevoren wel aan bij de raadsgriffie,tel. (038) 498 2181 [emailprotected], als u de raadwilt toespreken.

INFORMATIERONDE SOCIALEWIJKTEAMS

Op verzoek van de VVD, ChristenUnie en D66 was ereen informatieronde over de sociale wijkteams waarZwolle er vijf van heeft. Ze spelen een centrale rol in deuitvoering van zorgtaken en geven informatie, advies enhulp.

Zwarte lijst frauduleuze pgb-aanbiedersEr werd door de fracties een groot aantal vragen gesteldover de Sociale Wijkteams / het sociaal domein in devolle breedte. Vragen gingen onder andere over demogelijkheid tot het opstellen van een zwarte lijst vanfrauduleuze pgb-aanbieders, de stand van zaken rondomde ICT- en privacyvraagstukken binnen de wijkteams,doorontwikkeling, samenwerking tussen de wijkteamsen de samenwerking tussen de wijkteams en deflexibele schil daaromheen. Ook werd er gevraagd naarverbeterpunten/ knelpunten, innovatie en successen.

Reactie wethouderTen aanzien van de zwarte lijst van frauduleuze pgb-aanbieders geeft de wethouder aan dat samenwerkingvan belang is. Het gaat om langlopende, zorgvuldigeonderzoeken. Ze trekt hierin samen met het ministerieen andere gemeenten op.

Rondom ICT en privacy zijn er de afgelopen periode veelverbeteringen doorgevoerd. Er blijft een spanningsveld

tussen wat in het hier en nu kan en wat de gewenstesituatie is. Doorontwikkeling van de sociale wijkteams iseen onderwerp dat steeds prominenter wordt.

Toekomst Sociaal WijkteamDe grootste opgave ligt aldus de wethouder in het bredeveld sociaal domein, de schillen om het Sociaal Wijkteamheen. Er zijn ontzettend veel partijen waarmee eenvorm van contractering is en dat maakt de vraag welrelevant hoe voldoende ruimte wordt gegeven aan regieen keuzevrijheid enerzijds en ontzorgen van mensenanderzijds. Er komt met externe hulp een advies over detoekomst van het Sociaal Wijkteam in definitieve vormper 2017.

Innovatie is voor de wethouder vooral slimmer werken,integreren en afstemmen, maar ze staat zeker ook openvoor goede nieuwe ideeën. Hoe zorgen we ervoor datzorg en ondersteuning dichtbij de mens komt en blijft,staat daarbij centraal.

Evaluatie en werkbezoekDiverse fracties gaven aan behoefte te hebben aan eenevaluatie. De wethouder gaf aan bij de raad terug tekomen met een overzicht van relevante momenten inhet kader van het sociaal domein. Aan het einde van debespreking stemmen de fracties in met het voorstel vaneen raadslid om werkbezoeken af te leggen aan een ofmeerdere gemeenten.

Terugblik Raadsplein maandag 14 september 2015Bekijk het videoverslag van de raadsvergadering op www.zwolle.nl/gemeenteraad

UitgelichtDebat over petitie Alle supermarkten openop zondag

Maandag 21 september gaat de gemeenteraad in debat over de Openstel-ling van de supermarkten op zondag.

Drukte in de supermarktenDit onderwerp is op de agenda van de raad gekomen middels een E-petitiedie ruim 1600 ondertekenaars heeft. De ondertekenaars constateren dat ervraag is naar zondagopenstelling van alle supermarkten vanwege de drukteop de zondagen bij de supermarkten die wel open mogen zijn.

InsprekenWilt u de raad zelf laten weten wat u van de openstelling van de supermark-ten vindt, dan kunt u aan het begin van de vergadering in vijf minuteninspreken. Neem dan vooraf wel even contact op met de raadsgriffie om uaan te melden. Dit kan via t.(038) 498 21 81 of [emailprotected].

Meer informatieWilt u weten wat de regels zijn die nu gelden voor de openingstijden op zon-dag? Dit staat in de beleidsregel Levensmiddelenwinkels op zondag. Dit stuken andere stukken zoals de Aanpassing Zwolse winkelverordening zijn toege-voegd aan de agenda van 21 september. Deze vindt u opwww.zwolle.nl/gemeenteraad.

Live bij u thuis

Nieuwsgierig naar de vergaderingen in het stadhuis? Maar geen tijd of zinom er naar toe te gaan? Volg het Raadsplein dan gewoon vanuit uw favorieteluie stoel, maandagavond live, via internet. Ga naarwww.zwolle.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de videoverslagen van eerdereRaadspleinen terugkijken.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (12)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 12

berichten week 38: 16 september

Mededelingen

MELDINGEN IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Zwolle bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen: In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: • Algra Mocca d’Or Zwolle B.V., Curieweg 25 te Zwolle Tegen een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

KINDEROPVANGREGISTER

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat zij de volgende kinderopvangvoorziening in verband met beëindiging exploitatie buitenschoolse opvang op deze locatie met ingang van 10 september 2015 uit het Landelijk Register Kinderopvang hebben verwijderd:

• van Stichting Travers Kinderopvang de opvanglocatie Doomijn BSO Bachlaan, gevestigd Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle (registratienummer 154958815).

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat zij de volgende kinderopvangvoorziening in verband met beëindiging exploitatie kinderdagverblijf op deze locatie met ingang van 10 september 2015 uit het Landelijk Register Kinderopvang hebben verwijderd:

• van Stichting Travers Kinderopvang de opvanglocatie Doomijn KDV Bachlaan, gevestigd Bachlaan 156A, 8031 HL Zwolle (registratienummer 482071278).

BESLUIT TOT AMBTSHALVE UITSCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (ART. 2.22 WET BRP)

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben besloten de adresgegevens van de onderstaande personen te wijzigen. Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de basisregistratie personen staan ingeschreven. naam: geboortedatum: datum uitschrijving:

Omar, A 04-08-1963 26-05-2015De Almeida Resende, B 07-11-1990 31-03-2015De adresgegevens worden als volgt gewijzigd: Adres: onbekend Woonplaats: onbekend Land: onbekend Door deze wijziging zijn deze personen formeel niet meer woonachtig in Nederland.De wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (zoals belastingdienst, de administratie van uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars) doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, de zorgverzekering en voorzieningen als AOW en pensioen van genoemde personen.

BezwaarU kunt een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Zoek op de website

van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl) op ‘bezwaar indienen’. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u

bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie meesturen)

• de reden waarom u bezwaar maakt• de datum en uw handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Besluiten en Beschikkingen

Mededelingen

www.zwolle.nl

ELKE ZATERDAG KEUKEN ACTIE DAG

- Maat keukens

- Fabrieks keukens

De Peperbus week38 - [PDF Document] (13)

Kosterweg 9, Rogat-Meppel | Tel: (0522)441346Kijk voor onze zondag openingen op www.interieurwereld.nl

A28AFSLAG 24DE WIJK

Fashion 3-zits bankIn stof Life, 215x93 cm vanaf €799,-In verschillende maten leverbaar.

Pode bank SwipeEen compacte bank met elegante lijnen, sierstik en veelzitruimte. In stof vanaf €1795,- in leer vanaf €2495,-

Rolf Benz bijzettafeltje 973Hoogte: 45 cm, doorsnede: 40 cm. Nu €278,-

K-Zerba Hoekbank295 cm breed, in leder India, kleur safraan en zwart metalen poot van €3228,- nu €2895,-

Kosterweg 9, Rogat-Meppel | Tel: (0522)441346

Krukje Moda

v.a. €139,-

Kosterweg 9, Rogat-Meppel | Tel: (0522)441346A28A28AFSLAG 24

Bankje Moda180 cm v.a. €729,- Meerprijs eiken-

poten €20,-

StylingadviesPlannen voor het stijlen van uw interieur, maar weet u niet welke kant u op wilt? Laat u begeleiden door één van de stylisten van Interieurwereld van de Belt. Stap voor stap werken we samen naar het gewenste eindresultaat toe. Onze stylisten bieden gratis vakkundig kleur en woonadvies.

Eijffinger Savor 353041

Fashion 3-zits bankIn stof Life, 215x93 cm vanaf €In stof Life, 215x93 cm vanaf 799,-

Eijffinger Savor 353041Eijffinger Savor 353041Eijffinger Savor 353041

27 september KOOPZONDAG

van 11:00 - 17:00

w o n e n i n a l z i j n v o r m e n

‹ De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 13

Open dag bij ’t SpiekertjeIttersum - Dierenweide ’t Spiekertje aan de Staatsse-cretarislaan in Zwolle-Zuid houdt op zaterdag 19 sep-tember weer haar jaarlijkse open dag. De dieren in de knuffelhoek kunnen geaaid worden, er is onder meer een springkussen en een loterij waarbij er prijzen beschik-baar zijn gesteld door onder-nemers in en rond het win-kelcentrum Zwolle-Zuid, schminken en een ballon-kunstenaar. De opbrengst van de koek- en zopietent gaat naar de dierenweide. Kinderen kunnen zich laten en zijn er kano’s en boten op het meertje waar men tegen een kleine vergoeding in kan varen. Imker Jerry Bosma vertelt over bijen, er zijn taekwondo-demonstra-ties van taekwondo-school Yoong-Guns en hondenuit-laatservice Brutus laat bij-zondere dieren zien. De open dag is van 13.30 tot 16.30 uur op het weiland aan het Van Schaikpad, te-genover de Staatssecretari-slaan. Meer informatie via de Facebook-pagina van de dierenweide.

Kleding- en speelgoedbeursIttersum - SIO Zwolle aan de Thorbeckelaan 2 is op zaterdag 26 september van 9.00 tot 10.30 uur het decor voor een beurs met tweede-

hands speelgoed en kinder-kleding. Spullen inbrengen voor verkoop is mogelijk op vrijdagavond 25 september tussen 19.00 en 20.00 uur. Alleen speelgoed en kleding die geprijsd en ingeschreven zijn op een lijst, worden in-genomen. Maximaal dertig stuks per lijst inleveren. Het speelgoed en/of de kleding moet schoon, compleet en eigentijds zijn. De organisa-tie neemt kleding in vanaf maat 74 tot en met maat M, zwem- en sportkleding, rubberen laarsjes en skee-lers. Van speelgoed is alles welkom. Van de verkochte kleding is 75 procent voor de inbrenger. Voor lijsten en meer informatie kan con-tact worden opgenomen via [emailprotected], of 06-226 24 176. Inschrijven kan tot woensdag 23 sep-tember.

Kloosterlezingen over waarhedenAssendorp - In de serie Kloosterlezingen staan drie lezingen op het programma over ‘momenten van waar-heid’ en het perspectief van de economische crisis. Er zijn lezingen op donderdag 17 september, 15 oktober en 19 november. Op 17 sep-tember spreekt theoloog en journalist Arjan Broers over Lessen voor welwillende kapitalisten. Op 19 novem-ber spreekt Chris Doude van Troostwijk, filosoof en theo-

loog, over het onderwerp: ‘Niemand schuldig… Klei-ne filosofie van de financiële onverschilligheid’. De lezingen zijn van 20.00 tot 21.30 uur in het Domini-canenklooster Zwolle, aan de Assendorperstraat 29 te Zwolle. Kosten 12,50 euro per kloosterlezing. Meer in-formatie, kosten en opgave via de website:

www.kloosterzwolle.nl/programma

Humanistisch Verbond over liefdebInnenstAd - Is liefde echt alles wat je nodig hebt? Van Plato en Aristoteles tot Len-non en McCartney – dich-ters en filosofen vertellen je alles over liefde en levens-vragen. Het Humanistisch Verbond organiseert een cursusweekeinde over ver-langens, liefde en geluk, in de Groote Sociëteit op 3 en 4 oktober 2015 van 12.00 tot 17.30 uur. Deelname kost 65 euro voor leden van het Humanistisch Verbond en 95 euro voor niet-leden. Met een mini-muminkomen gelden aan-gepaste prijzen. Er is geen voorkennis of opleiding ver-eist. Aanmelden graag vóór zaterdag 19 september. In-formatie en aanmelden via de website.

www.cursushumanisme.nu

kortjes

Autisme en verstoorde SMIAA-LANDEN - SMI staat voor informatie-verwerking door de zintuigen. Hebt u soms last van evenwichtsstoor-nissen? Voelt het of uw voe-ten soms geen contact met de grond hebben bij het lo-pen? Laat u soms ongewild dingen uit uw handen val-len? Wordt u naar van te veel geluid? Mogelijk is dat een zintuigelijke/senso-mo-torische integratiestoornis. Ergotherapeut Heleen Rook geeft op uitnodiging van NVA werkgroep een lezing in De Bolder, Dobbe 29, op dinsdag 22 september. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur; zaal open vanaf 19.00 uur. Entree 4 euro, NVA/Balans-leden 3 euro. Aanmelden is gewenst: [emailprotected], of 06-20063309.

www.autisme.nl

Bridgecursus beginnersAssENDorp - De Bridgeacade-mie Zwolle biedt dit najaar op zowel op dinsdag- als woensdagavond een bridge-cursus voor beginners aan in het denksportcentrum aan de Venestraat. De cursus begint op dins-dag 22 en woensdag 23 sep-tember, aanvang 19.30 uur. De cursus bestaat uit zeven avonden; enige voorkennis over bridge is niet vereist.

Kosten: 50 euro per persoon, exclusief boekje. Inlichtin-gen via [emailprotected] of 06-28391654.

Leven in oertijd met OerschoolHoLtENbroEk - Wie tussen de twaalf en zestien jaar oud is en het leven in de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd wil be-leven, kan vanaf 26 septem-ber in Zwolle naar de Oer-school, georganiseerd door IVN Zwolle. De deelnemers gaan leven als een stam uit de oertijd. Ze komen één keer per maand op een zaterdag bij elkaar bij wijkboerderij De Klooienberg om de primitie-ve leefwijze te leren van ja-gers en verzamelaars. Deel-name kost 50 euro, inclusief materialen, eten en drinken. De Oerschool begint op za-terdag 26 september. Infor-matie en opgave:

www.ivnzwolle.nl

Intro creatief schrijvenAssendorp - Luisteren naar je pen is een basiscursus voor creatief (dagboek)schrijven. Op zaterdag 19 september geeft Jelly Hiemstra een introductieworkshop over deze schrijfmethode. Schrij-fervaring is niet nodig. De workshop duurt 2 uur en kost 15 euro. Aan het einde van de workshop ont-

vang je een waardebon ter waarde van 15 euro voor de basiscursus Luisteren naar je pen. De workshop is op 19 september van 14.00 tot 16.00 uur bij Multifunctio-neel centrum De Enk, Enk-straat 67. Meer informatie en opgave via [emailprotected].

Thema-avond Filosofisch CafébiNNENstAD - Karel van Haaften spreekt maandag 21 september tijdens een thema-avond van het Filo-sofisch Café. Het onderwerp van de avond is ‘Wist Socra-tes iets wat wij niet weten?’ De bijeenkomst vindt plaats in het Biebcafé te Zwolle (ingang achterkant bieb), aanvang 19.45 uur (kassa open 19.30 uur). Dit najaar start het Filoso-fisch Café met twee lees-groepen: leesgroep Heijnen (boek) op maandagavond (start 12 oktober) en de lees-groep Filosofie en Film (de kijk-leesgroep) op dinsdag-avond (start 13 oktober). In een groep van maximaal tien personen wordt een boek, lied en/of film be-sproken. De bijeenkomsten zijn bij de deelnemers thuis. Deelname aan het totale aantal avonden (veelal vijf) kost 6 euro (excl. materia-len). Opgave voor de lees-groepen graag voor 1 okto-ber via e-mail: [emailprotected].

kortjEs

De Peperbus week38 - [PDF Document] (14)

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties.De Mitsubishi Outlander PHEV wordt geleverd met 5 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, [emailprotected]. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf Frans Borgmeijer B.V.Molenland 3 • Zwolle • T: 038 - 333 70 40 • www.fransborgmeijer.nl

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV MY2016. INTRODUCTIEDAGEN 17, 18 EN 19 SEPTEMBER ALLEEN IN 2015 NOG MET 7% BIJTELLING

• Wanneer u dit jaar een Outlander bij Frans Borgmeijer koopt of least ontvangt u een waardebon van € 500,- te besteden bij Beermann DPP 18/20

Brandstofverbruik: 1,8 l/100kmCO2-uitstoot: 42 g/km A

€ 41.990 VANAF 5 jaar garantie

Exclusief bijkomende kosten à € 1.463,70

Renault CAPTURNu tijdelijk vanaf

€15.190,-**

*Wij zijn gesloten op zondag 20 en 27 september. ** Renault Twingo vanafprijs is gebaseerd op de Twingo SCe 70Authentique en is inclusief de extra inruilwaarde van € 2.000,-. Renault Clio vanafprijs is gebaseerd op Clio Hatchback EnergyTCe 90 S&SAuthentique en is inclusief de extra inruilwaarde van € 2.000,-. RenaultCaptur vanafprijs is gebaseerd op Captur Energy TCe 90 S&S Authentique en is inclusief de extra inruilwaarde t.w.v. € 2.000,-. Actieperiode Salon de Promotion loopt van 17 tot en met 27 september 2015. Bepalend is de datumwaarop de aankooporder bij Renault Nederland binnenkomt. De afbeelding kan afwijken vande daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. De vermelde extra inruilwaarde is inclusief btw en is alleen geldig voor particuliere klantorders. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief btw en bpm en exclusief kosten rijklaar maken. Vraag uw dealeraltijd naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.Min./max. verbruik: 3,1-5,4 l./100 km. Resp. 32,3-18,5 km/l. CO2 82-125 g/km.

Zwolle: Oving BisschopWillebrandlaan 66, tel. (038) 455 44 50Emmeloord: Oving Nagelerweg 6, tel. (0527) 62 00 04Ommen: Cents Stationsweg 24, tel. (0529) 46 99 00Kampen: Van Kesteren Kilbystraat 4, tel. (038) 331 32 41Meppel: Matter Blankenstein 500, tel. (0522) 2532 92

Servicevestigingen:Hattem: Oving Nieuweweg 101, tel. (038) 444 94 44Raalte: Oving Overkampsweg 27, tel. (0572) 36 32 15Steenwijk: Brandsma Dolderweg 2, tel. (0521) 51 41 41Zwartsluis: Nieuwboer Grote Kranerweerd 23, tel. (038) 386 80 38Hardenberg: Cents Bruchterweg 82, tel. (0523) 26 18 17

Met extra inruilwaarde t.w.v.€2.000,-Laat je inspireren tijdens Salon de Promotion van 17 t/m 27 september*

Alleen bij ons

Renault CLIONu tijdelijk vanaf

€12.990,-**Renault TWINGONu tijdelijk vanaf

€8.800,-**

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 14

De Peperbus week38 - [PDF Document] (15)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 15

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl

Wanneer u nu een CV-ketel bij Energiewacht Groep aanschaft, ontvangt u een SONOS PLAY:3 t.w.v. € 299,-!* Met de SONOS PLAY:3 streamt u uw gehele muziekverzameling vanaf uw smartphone, tablet of computer. Het draadloze muzieksysteem levert puur, helder en kamervullend geluid. Wilt u geen SONOS PLAY:3? U kunt dan ook kiezen voor € 200,- korting!* Kijk op www.energiewacht.nl.

* Vr

aag

naar

de

voor

waa

rden

* Vr

aag

naar

de

voor

waa

rden

comfort

GRATIS SONOS PLAY:3

OF € 200,- KORTING

bij uw nieuweCV-ketel

Voor moeders die op zoek zijn naar balans en rust wordt voor de tweede keer het programma Bezinning voor Moeders gehouden. “Het is een serie bijeenkomsten voor vrouwen die het allemaal goed willen doen in hun baan, met hun partner en hun kind, maar af en toe denken ‘hee, waar blijf ik in dit verhaal’.”

Door Joop de Haan

Binnenstad - Intuïtief coach Annemarie Stallinga geeft Bezinning voor Moeders sa-men met psycholoog Karin Ploegh. Vorig seizoen werd het coachingstraject voor de eerste keer gegeven. “Het enthousiasme was toen zo groot dat we meteen door wilden”, zegt Annemarie.

De leeftijd van de moeders doet er daarbij niet toe. “Er waren een paar moeders met baby’s maar er waren ook moeders die in de pubers zaten. Het gaat ook helemaal niet per se over opvoeden, kinderen of de moederrol. We praten ook over je rol als kind; wie ben ik nog in het ouderlijk gezin? Wat heb ik daar uit meegenomen? Want je komt wel ergens van-daan.”

De deelnemers kennen el-

kaar niet. “Wat voor werk je doet, waar je woont of hoe oud je kinderen zijn doet er eigenlijk niet toe tijdens deze avonden.” Annemarie en Karin laten het ijs tij-dens de eerste bijeenkomst smelten door een blik. “We kijken elkaar dan aan. Dat klinkt heel eng maar is heel

mooi omdat je elkaar daar-na teruggeeft wat je ziet. Je benoemt elkaars kracht, bijvoorbeeld doorzettings-vermogen of het vermogen liefde te geven. We maken kennis met elkaar op een heel ander niveau.”

De bijeenkomsten zijn niet zwaar maar juist laagdrem-pelig, ontspannen en eigen-lijk heel luchtig. “Er wordt ook heel wat gelachen, en we zorgen voor hapjes en drankjes. De deelnemers hoeven echt niet hun hele emotionele hebben en hou-den op tafel te leggen. Als je wat wilt delen kan dat, maar het hoeft niet. Maar we gaan wel dingen doen die de deelnemers niet kennen, we proberen ze net even uit hun comfortzone te halen.” Het programma is heel geva-rieerd. “De ene keer komt de creatieve kant aan bod. Een andere keer werken we met

gevoel, in stilte of fysiek. Soms gaan we even in ge-sprek maar we werken veel met visualisaties en op ge-voel. Woorden ontkrachten wat er gebeurt, het mooie is dat je het voelt.”

Wat houden vrouwen er aan over? “Meer rust. Deelne-mers hebben stappen gezet

hoe ze een fijner leven kun-nen leiden. Het maakt ze be-wuster van de dingen waar ze tegenaan lopen. Want we razen maar door. Dit zijn echt avonden die je jezelf mag gunnen. Vrouwen gaan naar een goede kapper en kopen mooie kleding. Maar je moet spiritueel ook wel eens naar de kapper.”

Moeders gaan spiritueel naar de kapper

Annemarie Stallinga in de ruimte in het Coachhuis waar de bijeenkomsten worden gehouden. “Dit zijn echt avonden die je jezelf mag gunnen”, zegt ze. Foto Frans Paalman

IntuïtIeve CoaChIng bIedt InzICht en bewustwordIng voor moeders

Aanmelden Bezinning voor MoedersBezinning voor Moeders wordt gegeven in het Coach-huis aan de Kamperstraat 35A. De bijeenkomsten zijn op de dinsdagen 29 september, 27 oktober, 24 november, 19 januari, 16 februari en 15 maart, De bijeenkomsten duren telkens van 19.30 tot 22.30 uur, deelname per keer kost 22,50 euro, voor zes bijeenkomsten 115 euro. Aanmelden via [emailprotected]

De Peperbus week38 - [PDF Document] (16)

De Peperbus week38 - [PDF Document] (17)

De Peperbus week38 - [PDF Document] (18)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 18

De functie:Als een Procesoperator zorg je voor het produceren van farmaceutische halffabricaten en Tabletten (geneesmiddelen) conform Charge Bereidings Protocollen en GMP-richtlijnen. Je beoordeelt de grondstoffen en geproduceerde granulaten voor en tijdens de productie. Je verricht procescontroles en stuurt op parameters binnen de geldende specificaties. Op basis van je kennis en ervaring ben je in staat om afwijkingen aan grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten te beoordelen. In deze functie ben je in staat om de juiste beslissingen te nemen bij veranderende omstandigheden binnen het productieproces. Tevens ben je een sparringpartner voor de afdeling R&D. Je doorgrondt processen, lost problemen op en fungeert als troubleshooter. Verder denk en werk je proactief mee aan continue verbeteringen met betrekking tot kwaliteit en productiviteit op de afdeling.

De wensen:Voor deze functie heb je minimaal een afgeronde Vapro A opleiding en tenminste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie op een tabletteerafdeling. Eenheidsbewerkingen mengen (PMA), zeven, drogen (Fluïdbed) en het slaan van tabletten (Fette) zijn voor jou een vanzelfsprekendheid. Technologische en technische kennis van deze eenheids-bewerkingen en machines is een pré. Daarnaast beschik je over het diploma Farmaceu-tisch Vakman/vrouw, heb je ervaring in het werken binnen een GMP omgeving en ben je bereid om aanvullende vakinhoudelijke opleidingen/trainingen te volgen. Je beschikt over een groot probleemoplossend vermogen. Je bent kwaliteitsgericht en in staat samen met je collega’s de afdeling naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast sta je stevig in je schoenen, beschik je over een hands-on mentaliteit, maar boven alles ben je een echte “Teamspeler”.

Biohorma biedt:Bij Biohorma werken betekent werken in een ambitieuze organisatie met een open, mensgerichte en ondernemende cultuur. Een zeer professionele en prettige werkomge-ving waar je de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen, te leren en te inspireren. Wij bieden uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?Is dit de vacature die bij jou past en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 5 oktober a.s. via www.biohorma.nl/solliciteren.

Wegens het vertrek van een van onze collega’s zijn wij op zoek naar een:

Procesoperator in dagdienst(Tabletteerafdeling)

Kwaliteitsgericht - Probleemoplossend - Samenwerkend

“Ben jij de procesoperator met technologische en technische vaardigheden die onze uitdagingen op de tabletteerafdeling het hoofd gaat bieden? Dan zoeken we jou!” –

Harry Tragter, Hoofd Productie

Biohorma is dé specialist in natuurlijke (genees)middelen. Met als grootste merk A.Vogel. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van natuurlijke gezondheids-voorlichting en (genees)middelen. Met aandacht voor mens en natuur gemaakt. Elk product ondersteunt de gezondheid op haar eigen, unieke wijze. Het doel blijft ech-ter gelijk: mensen gezond houden of weer maken. En wij zijn ervan overtuigd dat de natuur daarvoor in veel gevallen de meest effectieve bron is. Met 140 medewerkers in Nederland (Elburg) en België (Lummen) houden we ons bezig met de ontwikke-ling, productie en verkoop van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het unieke van Biohorma is dat wij het hele productieproces in huis hebben. Letterlijk van plant tot klant. Biohorma is onderdeel van de Bioforce AG groep (Zwitserland).

Kijk voor meer infor-matie over Biohorma en andere vacatures op onze website: www.biohorma.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?ZWOLLE

De Stentor is op zoek naar dagbladbezorgers* die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen in de wijken VEERALLEE en/of HOLTENBROEK.

Wat staat er tegenover?• Vergoeding van € 240,- per 4 weken• Gratis de Stentor, AD, Trouw of de Volkskrant lezen• Uitstekend te combineren met andere bezigheden• Direct aan de slag in je eigen omgeving

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieDirect aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

*min.leeftijd 15 jaar

LMTandartsenzoekt ter versterking van het tandheelkundig team per direct een

Ervaren tandartsassistente (20-24 uur) m/v

met de aantekening preventie

alsmede een

Mondhygiëniste (min. 8 uur) m/v

ter vervanging i.v.m. ziekte

Ben jij een teamspeler, flexibel ingesteld en wil je graag werken ineen omgeving waarin kwaliteit, persoonlijk aandacht en een fijnesfeer belangrijk zijn?

Stuur dan snel je reactie naar:[emailprotected] ofLM Tandartsen Beukenlaan 7 8072 DHNunspeett.a.v. mevrouw E.M. Molenberg

Sluitingsdatum 23 september!

Dini van den Belt – Lamberts (78) woont aan de Winde in Kampen. Ze is erg gesteld op haar zelfstandigheid. Toch zou ze het zonder wijkverpleegkundige niet redden.

Solliciteer op: www.ijsselheemwerktmetpassie.nl

vacature

Ben jij mijnwijkverpleegkundige?

WWW.ZORGSELECT.NL | MOBIEL: M.ZORGSELECT.NL

ALL

ES O

VER

WER

KEN

IN Z

OR

G E

N W

ELZ

IJN

IN O

OST

-NED

ERLA

ND

www.hakkenberg.nlwww.hakkenberg.nlwww.hakkenberg.nl

Nicole van der Sluis06 12 84 18 52

Henk Beukema06 13 11 09 79

Uitvaartverzorgersmet hart voor mensen

De Peperbus week38 - [PDF Document] (19)

Hoekbank Swing is leverbaar als 2,5-zitsbank (211 cm), 3-zitsbank (231 cm) en in diverse hoekopstellingen. Hoekbank als getoond 272 x 230 x 75cm(bxdxh) in diverse kleuren VT Wonen

stof Otis van 1999.- voor 1599.-

400.-voordeel

Toe aan een nieuw meubel? Dat komt mooi uit, want uw oude meubel is nu geld waard!* Koopt u een nieuw meubel? Neem dan een foto van uw huidige meubel mee, wij geven u een aantrekkelijke inruilpremie.

U happy, zij Heppie! Alle oude meubels worden verzameld en geveild. De opbrengst schenkt Eijerkamp aan Hotel Hep-pie; een bijzondere plek waar kinderen uit heel Nederland die – om wat voor redenen dan ook – niet onbezorgd kind kunnen zijn, even heerlijk kunnen ontspannen en spelen. Kijk voor meer informatie op eijerkamp.nl/Heppie

Inruilen is goed voor uw portemonnee, het milieu en u steunt een prachtig goed doel!

*Bij aankoop vanaf 1000,- niet geldig i.c.m. acties en aan-biedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m zondag 4 oktober 2015.

Inruilweken bij Eijerkamp ZutphenTot 500.- inruilpremie op uw oude meubel! Zutphen is elke zondag open

Eijerkamp Zutphen | wonen, slapen & designGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600

Elke zondag open (11.00-17.00)

THUIS BEGINT BIJEijerkamp Veenendaal | wonen, slapen & designEinsteinstraat 1 | direct aan de A12, afslag 23A | T 0318 - 583838Veenendaal is zondag altijd gesloten.

SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

Eijerkamp: vanaf zondag 20 september 18.30u in het inspirerende

woonprogramma vtwonen

Eijerkamp: vanaf zondag 20 september 18.30u in het inspirerende

weer verliefd

op je huis!

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 19

Op de 45ste sterfdag van gitarist Jimi Hendrix wordt er in Hedon een tribute gehouden. Vier generaties gitaristen laten die avond horen hoe ze door de meestergitarist zijn beïnvloed. Maar er is ook een expositie van platenhoezen en schilderijen plus een kleine Hendrix-markt. “Het wordt een totaalavond”, zegt Rick Mensink.

Door Joop de Haan

Diezerpoort - Mensink speelt percussie in de Hedon All Stars, maar organiseert als eigenaar van Gouden Regelneef Producties, de avond samen met Glimlach Producties en Hedon. “We deden elke vijf jaar al iets met de sterfdatum van Jimi Hendrix. Dat deden we voor het eerst in 2000, Richard Jongetjes was toen program-meur van Hedon. Erik De-lobel, de huidige program-meur liep toen stage. Beide zijn Hendrix-fans. Toen we zagen dat de sterfdag dit jaar op een vrijdag viel, dachten we meteen dat we er weer iets mee moesten doen.”Er werden artiesten bena-derd, en al snel stond er een stevige line-up. “De bege-

leidingsband zijn de Hedon All Stars. Die bestaat sinds het openingsconcert van het verbouwde Hedon. Wat we die avond willen doen is de invloed laten zien van Jimi Hendrix op de huidige ge-neratie gitaristen, want die invloed hoor je nog steeds bij elk rockbandje.”

Mensink is blij dat vier ge-neraties gitaristen die in-vloed laten horen. “Pablo van de Poell van DeWolff is een twintiger, Merijn van Haren van Navarone en Ve-dran Mircetic van De Staat zijn dertigers, de Veldman Brothers zijn veertigers en Bert Heerink is een bijna zestiger.” Rayan Vroon voegt zelfs een vijfde generatie toe, die van de tieners. “Dat is een jong ventje die ook al in de Top 2000 heeft gespeeld, hij kan waanzinnig spelen. Het is natuurlijk een plat ge-treden pad om vrijdagavond ook het nummer ‘Hey Joe’ te doen, maar hij heeft met dat nummer een wedstrijd voor jong talent gewonnen.” Het belooft ook een lange avond te worden. “De be-zoekers krijgen waar voor hun geld. Iedereen mocht vier of vijf nummers doen, en er zitten nogal wat uitge-sponnen liedjes tussen. Het

aantal dubbelingen viel erg mee. We konden snel dingen wegstrepen, iedereen ging daar makkelijk mee om, van ego’s is geen sprake.”Mensink is zelf fan van Hen-drix. “Zijn psychedelische spel zorgde in de jaren zes-tig voor enorme verfrissing in de rock-‘n-roll. Hij was ook niet alleen een icoon

op gitaar, maar ook een stij-licoon. Toen ik met Albert Bartelds The Prodigal Sons begon, wilde ik een gitarist die beïnvloed was door Jimi Hendrix, met veel wah-wah-effecten. Gerrit Veldman kwam er toen bij, die vol-deed helemaal dat profiel. Maar dat zal hij vrijdag wel laten horen.”

Hedon eert Hendrix met totaalavond

De Hedon All Stars in de oefenruimte. Helemaal rechts percussionist Rick Mensink. Foto Eva Posthuma

Vier generaties gitaristen laten inVloed Jimi Hendrix Horen

Totaalavond Hendrix in HedonDe Jimi Hendrix Tribute begint vrijdag 18 september om 20.30 uur, kaarten kosten aan de deur 20 euro, in de voorverkoop 17,50 euro. De Nederlandse gitaristen laten alle periodes van Hendrix voorbij komen: het befaamde Experience-trio, de Woodstockbezetting, de Band of Gypsies en het bluesrepertoire. Daarnaast is er een minitentoonstelling, inclusief beeldmateriaal, vinyl van Minstrel Music en een speciaal portret van kunstenaar Henk Nijenhuis.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (20)

‹ De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 20

Nuttige adressen:Wijkcentrum de Pol, Gelijk-heid 1WijZlocatie de Terp, Rade-wijnsstraat 1Het Cultuurhuis, Werker-laan 1

Voor aanmelden en infor-matie: 038 8515700 / [emailprotected], tenzij in de aankon-digingen anders is vermeld. Op onze locaties liggen onze Beweeg-,Samen- en Thuiswijzers voor allerlei informatie over onder meer ons sportaanbod, uitgaan en hulp thuis.

Keuken van ZuidIn de Keuken van Zuid in wijkcentrum de Pol staat op 23 september vanaf 17.30 uur weer een heerlijke drie-gangenmaaltijd op tafel voor alle buurtbewoners van Zuid. Op het menu staat kip-filet met Spaanse groente en een rijstschotel. De kosten voor deze driegangenmaal-tijd zijn 7 euro; aanmelden kan tot 1 dag van tevoren via tel 038-8515780. De vol-gende Keuken van Zuid is op 7 oktober.

Expositie CultuurhuisFotografe Henrike Nijenhuis exposeert van 1 oktober tot en met 30 november haar werk in het Cultuurhuis in Stadshagen. De expositie is gedurende de gehele week te bewonderen tijdens de openingstijden van het Cul-tuurhuis. In oktober is zij aanwezig om uitleg te geven op zaterdag 3, 17 en 31 van

9.00-14.00 uur. Voor meer informatie: [emailprotected] .

Maatjes gezocht (Samen Uit Samen Thuis)Maatjes gezocht: voor een 66-jarige mevrouw uit Stadshagen. Wilt u het vrou-welijke maatje worden en bent u 1 x per week à 2 we-ken beschikbaar om samen naar de markt te gaan of te winkelen of gewoon een goed gesprek te voeren?Voor een 79-jarige mevrouw uit Zwolle-Zuid om met haar hondje te wandelen of lekker te winkelen. Bent u 1 x per week à 2 weken be-schikbaar? Voor een 86-jarige mevrouw uit Holtenbroek en 1x per week à 2 weken met haar in de rolstoel te wandelen.Voor een 71-jarige mevrouw uit Holtenbroek die in een rolstoel zit en graag af en toe naar buiten wil. Wilt u wandelen of een kop-je koffie drinken dan kunt u bellen met Karin Bekendam van WijZ, tel. 038-8515768 (dinsdag).

Vrouwenkoor ZuidWekelijks op donderdag-morgen van 10.00-12.00 uur repeteert het Vrouwenkoor Zuid in wijkcentrum de Pol. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het koor zingt een gevarieerd repertoire.

Buitensport PelikaanElke donderdagmiddag is er een gevarieerd buitensport-programma bij Sportcam-

pus de Pelikaan, Haester-veerweg 2b. Van 14.00-15.00 uur is er een programma met onder meer tennis, korf-bal, frisbee, fithockey, wan-delvormen etc.

Country Line Dance in De EnkCountry Line Dance is een bepaalde manier van volks-dansen op Country & Wes-tern muziek. Op woensdag-morgen is er in De Enk een beginnersgroep van 10.15-11.15 uur en een groep voor gevorderden van 11.15-12.15 uur.

KoersbalOp diverse locaties van WijZ kan het komende najaar Koersbal worden gespeeld. In de Stins in Westenholte op maandag en op woens-dag in het Cultuurhuis. Op woensdag in wijkcentrum de Pol, op donderdag in het Clubgebouw van SV Zwolle aan de Hyacintstraat 66 en vrijdag in locatie de Terp.

Sport & SpelWijZ in Beweging kent on-der meer de activiteit Sport & Spel waarbij afwisselend diverse sporten worden be-oefend zoals volleybal, bas-ketbal, uni-hockey, badmin-ton etc. Op diverse locaties van WijZ zijn er activiteiten. Zo is er Sport & Spel in de gymzaal aan de Waallaan 10, in de Enk, Gymzaal Gou-we 10 en in wijkcentrum de Pol. In de Beweegwijzer van WijZ die in alle centra ligt, staan de tijden vermeld.

informatie voor senioren

Schrijfworkshop Zoen de zomer Assendorp - Wanneer je schrijft, moet je het vaak doen met de beelden in je hoofd die je al eerder hebt opgeslagen of zelf creëert. Al wandelend krijg je in-eens oog voor bepaalde de-tails die je wellicht in de routine van de dag niet zou-den opvallen. Op de work-shop Zoen de zomer worden nieuwe inspiraties gezicht en verwerkt. Het is niet no-dig om een wandelfanaat te zijn, zolang je maar houdt van de buitenlucht en be-nieuwd bent wat het seizoen jou kan brengen. PuurTaal geeft deze workshop op de laatste zondag van de astro-nomische zomer: 20 septem-ber van 10.00 tot 13.00 uur, in en rond DOAS. Deelname kost 17,50 euro per persoon. Tijdens de herfst, winter en lente is er ook een Seizoens-workshop. Voor meer infor-matie: www.puurtaal.com of [emailprotected].

Theatershow ouderenbondenHoltenbroek - De gezamen-lijke Activiteitencommissie van de KBO en de PCOB organiseren op 25 septem-ber de theatervoorstelling ‘Kleinkinderen groeien niet aan de boom’, in Woonzorg-centrum Havezate aan de Gombertstraat te Zwolle. De voorstelling wordt ge-speeld door Theatergroep

Stadshagen. Aanvang 19.30 uur, kosten zijn 7,50 euro per persoon. Indien men lid is van de bonden KBO of PCOB is het mogelijk om een introducé mee te bren-gen. Opgave voor 15 septem-ber bij Anneke Siemerink op tel. 06-516 410 91 of via [emailprotected]. De toegangsprijs dient voor 18 september overge-maakt te worden op rek.nr. NL63INGB0003157109 t.n.v. KBO-Zwolle.

Vrouwen voor Elkaar netwerkwipstrik - Vrouwencaba-retgroep Pandora uit Apel-doorn treedt op met haar programma ‘Kakelbont’ tij-dens de start van het nieu-we seizoen van Vrouwen voor Elkaar. De eerste bij-eenkomst van het seizoen is op donderdag 17 september om 14.00 uur in één van de zalen van Urbana. Pandora is in 1962 opgericht als to-neelgroep van de NVVH Vrouwennetwerk, sinds 1991 hebben ze zich toege-legd op cabaret. Kakelbont is hun negende productie, over herkenbare situaties uit het dagelijks leven met vaak een hilarische uitwerking. Nieuwe leden voor Vrouwen voor Elkaar zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij binnenkomst in Urbana bij één van de gastvrouwen. Vrouwen voor Elkaar heeft ook een bowling-, wandel-, quilt- en cultuurclub. Infor-

matie via tel. 038-4549894 of 038-4530308.

Nieuw popkoor Code BlauwbinnenstAd- Popkoor Code Blauw is op zoek naar vrou-wen tussen de 30 en 55 jaar die toon kunnen houden, ritmegevoel hebben en het fijn vinden om in een koor te zingen. Code Blauw zingt Nederlandstalige popmu-ziek van onder andere Acda & de Munnik, The Scene en de Dijk. Het koor zingt om de week op de donder-dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in café de Gezel-ligheid aan het Gasthuis-plein. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Dinie (06-15890945) of Geertje (06-17763884) of per e-mail: [emailprotected]

Nazomerfeest bij EnyoigaVecHtlAnden - Enyoiga houdt op zaterdag 19 sep-tember een nazomerfeest. Er zijn workshops en proefles-sen dreumes-, peuterdans en kleuterdans, ouder- en kleuteryoga, yoga voor kin-deren en tieners en mind-fitness. Ook is het mogelijk om een stoelmassage te ont-vangen. Enyoiga is geves-tigd aan de Brinkhoekweg 2. Deelname kost 5 euro per workshop. Aanmelden via www.enyoiga.nl.

kortjes

De Peperbus week38 - [PDF Document] (21)

*Garantie

oplocatie

inNed

erlan

d,excl.W

adde

neiland

en.B

ijnormaalgeb

ruiken

onde

rhou

dop

accu

enmotorpakket

twee

jaarg

arantie

.Prijswijzigingen

,druke

nzetfo

uten

voorbe

houd

en.

**Inruilm

ogelijkop

geselec

teerde

mod

ellen

,vraag

naar

devoorwaarden

.

AllegraNIEUW

Arturo Steps

Vicenza RedLimited edition

VicenzaStadsfi ets

NIEUW

Prijswijzigingen

,druke

nzetfo

uten

voorbe

houd

en.

**Inruilm

ogelijkop

geselec

teerde

mod

ellen

,vraag

naar

devoorwaarden

.

VeronaToerfi ets

ForteTransportfi ets

CorradoStillemiddenmotor

SardenaExtra lage instap

DE

BEST

E

ELEKTRISCHE

FIETS

TOT € 2.000,-

ANWBKAMPIOENE-BIKE TEST

Mei 2015

Naam

Ja, stuur mij de gratis brochure

Adres

Postcode / Plaats

Telefoon

Email

Dhr Mevr

1509.3-Wegener-huis aan huisStuur de coupon zonder postzegel naar Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

GRATIS

ALS B

ESTE GETEST

PLUS MAGAZINE E-BIKE TEST• •

GROEPSWINNAAR

Vrijblijvende demonstratie en service aan huis!Bel voor de gratis brochure of vrijblijvende proefrit 0341 - 25 22 66

Bel voor de gratis brochure of vrijblijvende proefrit

0341 - 25 22 66

Nieuwe showroom Oosteinderweg 90 in Nunspeet ma-vr 8:30-17:30 za 9:00-17:00

Nu of nooit kortingOp=Op

E-bike Nazomervoordeel!Wegens succes verlengd

35% korting!

nu tot

Actie geldig t/m zat 26 september a.s.tot 5 jaar garantie

5 dagen levertijd

gratis demo en service bij u thuis

laagste prijsgarantie

Nederlands kwaliteitsproduct

*

Een greep uit ons assortiment

GRATISBrochure

999,-E-bikes tijdelijk

v.a.

1539,-

Inruil ook mogelijk**

De Peperbus week38 - [PDF Document] (22)

40%KORTING

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

op alle aanwezige assortimentsartikelen!

%KORTING40KORTING

Zie de spelregels in de bouwmarkt.

Formido Zwolle Charles Storkstraat 3 Tel.: 038 -421 49 37

OPHEFFINGSUITVERKOOPFORMIDO ZWOLLE

De Peperbus week38 - [PDF Document] (23)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 23

Je zou bijna denken dat Gert Peter de Gunst momenteel tijd over heeft. Nadat hij vorig seizoen coach van het beloftenteam en tweede assistent van Ron Jans was en daarnaast nog de cursus Coach Betaald Voetbal deed, is hij nu ‘slechts’ eerste assistent bij de hoofdmacht. “Ik kan me nu focussen op één ding. Dat ben ik nooit gewend geweest.”

Door Erwin Dijk

‘Een grote berg’ viel van de clubman af, toen hij eind mei na afl oop van een tropenjaar het hoogste KNVB-trainers-diploma haalde. “Het eerste speelt in het weekend en de beloften op maandag, dus je zit voortdurend in twee ver-schillende schema’s rich-ting een wedstrijd. Daar-naast had ik natuurlijk nog de cursus, die ook heel veel tijd kostte. Er waren dus we-ken dat ik nooit vrij was. Dat is niet erg, maar in februari of maart ga je daar wel te-genaan lopen. Albert van der Haar vertelde laatst dat hij al twintig dagen achter elkaar op de club was. Dat herken ik wel.”De beloning voor al het werk volgde voor De Gunst echter al snel, want nog voor de start van de voorbereiding promoveerde hij tot eerste assistent van hoofdcoach Ron Jans, toen René Hake naar FC Twente vertrok. “Het was onverwacht, maar toen de belangstelling voor René kwam, ging het in-eens heel snel. Deze promo-tie geeft heel veel rust.” De Gunst is zeer te spreken over de samenwerking met Jans.

“Hij geeft veel uit handen en heeft wat meer een ‘helikop-terview’. We discussiëren veel en zijn het niet altijd eens, maar dat hoeft natuur-lijk ook niet.”

De geboren Zwollenaar is vergroeid met de club waar

hij al op zijn veertiende de jeugdopleiding binnenliep. Het waren de tijden van Marten Eibrink, Piet Schrij-vers en Johnny Rep, waarin aanvankelijk ‘alles kon’, maar geldproblemen uitein-delijk tot het faillissement van de club leidden. “Op een gegeven moment ston-den we nog met acht man te trainen bij De Mol in Wijth-men.” De Gunst zelf kwam tot 37 competitiewedstrij-den in het eerste elftal en speelde voor diverse Neder-landse jeugdteams, maar werd op 22-jarige leeftijd na vier knieoperaties afge-keurd voor betaald voetbal. “Ik was eigenlijk een beetje een mooi-weer-voetballer. Het echte besef wat er alle-maal voor nodig is, had ik niet. Ik vond ook heel veel andere dingen leuk.” Des-ondanks zou De Gunst met het Zwolse Be Quick ’28 nog mooie jaren kennen in de top van het amateurvoetbal en kampioen worden in de hoofdklasse. Op 35-jarige leeftijd nam hij afscheid.

Na zijn blessure studeerde De Gunst aan de Academie voor Lichamelijke Opleidin-gen (ALO) en richtte hij zich op het trainersvak. Een jaar of tien geleden kwam hij op voorspraak van Art Lange-ler weer binnen bij zijn oude

club om de A1 te gaan trai-nen en later hoofd-opleidin-gen en coach van de beloften te worden. “Het mooie aan het trainersvak is het oplei-den. Ik kon altijd enorm ge-nieten van de ontwikkeling van jongens als Jesper Drost en Mustafa Saymak. En nu natuurlijk Rick Dekker en Wouter Marinus die ik vorig jaar bij de beloften getraind heb. Geweldig hoe zij zich nu ontwikkelen.”Waar het bij de jeugd nog vooral om het opleiden gaat, draait het bij het eerste elftal vooral om winst in de eerst-volgende wedstrijd. “Voor eigenlijk iedereen die hier rondloopt, van de dames op kantoor tot aan de spits van

het eerste elftal, staat alles in het teken van winnen. Maar wel op een mooie manier. Ik ben een sfeergevoelig mens en PEC Zwolle is als een warm bad.”Met zijn diploma Coach Betaald Voetbal op zak kan De Gunst hoofdtrainer wor-den in het betaalde voetbal. Daar hoeft echter niet alles voor te wijken. “Mocht de kans komen, dan zal ik daar zeker goed over nadenken, maar je moet niet overal zo-maar instappen. Iemand als ik krijgt waarschijnlijk maar één kans, dus het moet gelijk goed gaan. Maar misschien zit ik hier over twintig jaar nog wel. Ik heb het geweldig naar m’n zin.”

Assistent-trainer Gert Peter de Gunst in warm bad bij PEC Zwolle

Assistent-trainer Gert Peter de Gunst. De geboren Zwollenaar is vergroeid met de club waar hij al op zijn veertiende de jeugdopleiding binnenliep. Foto Martijn Kleingeerts

‘RON JANS GEEFT VEEL UIT HANDEN EN HEEFT WAT MEER EEN HELIKOPTERVIEW’

PEC ZWOLLEPEC ZWOLLEPEC ZWOLLE

Kaartverkoop PEC Zwolle tegen ADO Den Haag PEC Zwolle speelt zaterdag 19 september om 19.45 uur een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

De kaartverkoop via inter-net is van start gegaan op www.peczwolle.nl/tickets. Er kunnen twee kaarten ge-kocht worden per seizoen-kaart/clubcard van PEC Zwolle.Bij de gebruikelijke ver-kooppunten kunnen kaar-ten worden gekocht voor dit duel. Seizoenkaarthouders en clubcardhouders van

PEC kunnen op vertoon van die kaart kunnen twee kaar-ten kopen.In de Fanshop kunnen ook kaarten worden gekocht voor dit duel. Er kunnen hier tevens twee kaarten ge-kocht worden op basis van je seizoenkaart, clubcard of legitimatiebewijs uit de re-gio Zwolle.De Fanshop is gevestigd aan de hoofdzijde van het IJssel-delta stadion en is op door-deweekse dagen open van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (24)

Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van € 16.490 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl) en eventuele metallic lak. Prijs-, specifi catie- en fi scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel.GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,1 - 4,6 L/100KM; 21,7 - 32,3 KM/L; CO2: 82 - 107 G/KM.

EEN UITGESPROKEN AUTO,

MAAR WÉL MET14% BIJTELLING

TOT EN MET 2020

V.A. 14% BIJTELLING

CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.490Ontdek de Citroën C4 Cactus, uniek in z’n soort door z’n design en beschermende airbumps. Met eeninterieur ontworpen voor gemak en voorstoelen geïnspireerd op een sofa. 100% intuïtief dankzij hetinnovatieve 7” touchscreen. En als je dit jaar nog kiest voor een Citroën C4 Cactus dan profiteer je ook dekomende jaren nog van slechts 14% bijtelling.

EmerparkAuto Wat beweegt u? EmerparkAuto is gevestigd in Breda, Hilversum, Oosterhout, Zwolle en Amersfoort.

EmerparkAuto, Marconistraat 17, 8013 PK Zwolle, T 038 465 63 33, [emailprotected]

AUTOBEDRIJF BOUWMAN OMMEN — HAMMERWEG 1–5 — WWW.BOUWMAN.CITROEN.NL

citroen.nl

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 24

Burg. Roelenweg 19 | 8031 ES Zwolle | Tel. 038 - [emailprotected] | www.leerentveld.nl

HET KANNIET

Gemiddeld verbruik Mazda2: van 4,5 tot 4,9 liter per 100 km / van 20,4 tot 22,2 km per liter / CO2-uitstoot van 105 tot 115 g/km. Prijs incl. BPM en BTW en excl. kosten

rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties.

HETKANNIET NIEUW!

ONTDEK DE MAZDA2 VANAF € 14.490,- MET 20% BIJTELLING

Meer dan tweeduizend bands en muzikanten hebben zich aangemeld voor de nieuwe editie van de Popronde. Er is door muziekkenners een selectie van 140 bands gemaakt. En daar zit de Zwolse rapgroep de Alliantie bij.

Door Jaco Meijboom

ZWOLLE - Thomas Sie-monsma, Léon Sloothaak en Sjoerd Hofstra zijn trots. “De keuze is gemaakt door een jury die bestaat uit journalisten, radio dj’s en boekingskantoren”, legt Sie-monsma uit. “Zij selecteer-den acts die we in de gaten moeten houden. Daar zitten slechts twee Zwolse acts bij: de Alliantie en the Press and the President. Wij zijn één van de vier Nederlandse hiphop acts.” Het is volgens Siemonsma een goede zaak dat ze als rapgroep in de smaak vallen bij mensen uit de muziekwereld. “Het is fijn om te weten dat wij in hun straatje passen en blijk-baar iets goed doen. We vin-den het niet perse belangrijk wat anderen vinden, maar uiteindelijk maak je muziek niet alleen voor jezelf op zolder en wil je dat het bre-der gedragen wordt.”De jongens zijn al lang bezig met muziek. Om ver te ko-

men moet je een lange adem hebben, weet Siemonsma. “Na al die jaren maken we nog steeds stappen.” De huidige formatie bestaat uit Sjoerd Hofstra (produ-cer en dj) en rappers Léon Sloothaak en Thomas Sie-monsma. “We zijn begonnen op de middelbare school”,

vertelt Siemonsma. “Ik hield van muziek en Léon rapte al op zolder met een halfbak-ken microfoon. Het heeft lang geduurd voordat het echt iets werd.” Het moment dat het echt werd, was met een optreden. “Dat was on-geveer vijf of zes jaar terug. Muziek maken is leuk, maar optreden is nog leuker. Dan zie je de reactie van mensen. We proberen altijd een fikse dosis humor in onze shows te verwerken. Daar genieten mensen van en zo wordt het een ontspannen show. Op-treden is grotendeels de re-den dat we muziek maken.”De Poprond trekt door het hele land en bezoekt Zwolle zaterdag 19 september. “Ge-selecteerd worden, betekent niet dat je veertig steden aan-doet”, legt Siemonsma uit. “Dan moet je nog geboekt worden.” De jongens hebben gelukt. “Oktober wordt een drukke maand, we hebben

elk weekend twee shows.” Deze deelname aan de Popronde is belangrijk voor ze. “Het is voor ons een mo-ment om te kunnen netwer-ken en buiten de regio zicht-baar te zijn. De selectie voor de Popronde geeft ons een soort kwaliteitsstempel.”Vrienden en bekenden zul-len zeker in het publiek

staan in Zwolle. “Die laten ons niet vallen, maar het is ook heel tof als we in En-schede of Hengelo in de Gro-te zaal staan en mensen die ons niet kennen de muziek gaaf vinden. Een groter com-pliment is er niet.” Ze zijn in ieder geval geboekt voor de Popronde in Almere, Arn-hem, Haarlem en Leiden.

Zwolse rapgroep toert met Popronde

Rappers Léon Sloothaak en Thomas Siemonsma vormen met producer en dj Sjoerd Hofstra (producer en dj) de Alliantie. Foto Stefan Lucassen

VeelVbeloVende bands en acts doen zaterdag zwolle aan

De Zwolse editie van de PoprondeVeelbelovende bands uit het hele land bezoeken Zwolle zaterdag 19 september. In diverse cafés en op verschil-lende muzieklocaties zijn deelnemers van de Popronde vanaf 20.00 uur te horen. Kijk voor een overzicht op de website:

www.popronde.nl

De Peperbus week38 - [PDF Document] (25)

Zwerfafval met verchroomde pootjes

Tijdens mijn rondjes door de wijk heb ik al talloze flesjes, blikjes, sigaret-tenpeuken en ander zwerfafval opgeraapt. Maar dat is niet het enige afval dat ik tijdens mijn wandelingen tegen-kom. Breecamp-Oost ligt aan de uiterste rand van Zwolle en kent veel braakliggende terreinen, waar mensen ongemerkt afval kunnen dumpen. Dit komt in onze wijk helaas regelmatig voor.

Toen we in het voorjaar meededen met de Lande-lijke Opschoondag van Ne-derlandSchoon, kwamen we dan ook de gekste din-gen tegen. Een geheel ver-

Reporter Zwolle

dorde kerstboom bijvoor-beeld en een plasma-tv, die duidelijk zijn beste tijd had gehad. Aan deze schoon-maakactie moest ik den-ken toen ik een tijdje terug, tijdens een wandeling met mijn vriend, een opmerke-lijk tafereel zag. Midden

in de Jac. P. Thijssetunnel stond namelijk een zwart-leren fauteuil, die zo uit een Zwolse huiskamer leek te komen. Het leer oogde soe-pel en glanzend, de pootjes waren mooi verchroomd en de stoel was niet kapot of doorgezakt.Waarom hebben mensen deze fauteuil gedumpt? Dat was het eerste dat in me op-kwam. En waarom hier, op

deze plek? Iemand had wel heel veel moeite gedaan om de stoel precies midden in de tunnel neer te zetten en ik vroeg me af hoe dat zo gekomen was. Mijn her-senen draaiden overuren en mijn fantasie ging met me op de loop. Ging het misschien om een studen-tengrap? In gedachten zag ik ze al lopen: een viertal aangeschoten studenten, die middenin de nacht met de fauteuil op hun nek de tunnel in liepen en zich al grinnikend bedachten dat hun huisgenoot wel heel raar op zou kijken als hij ’s ochtends wakker werd en zijn stoel miste.Mijn vriend deed er nog een schepje bovenop en merkte ironisch op: ,,Het lijkt hier ook net een studentenka-mer, met al dat rondslin-gerende afval.” Hij wees op een petfles en een bier-

blikje die aan het begin van de tunnel lagen, en deed ze in de vuilniszak die we tijdens elke opruimron-de bij ons hebben. ,,Zal ik dan maar meteen de ROVA bellen?”, vroeg ik aan mijn vriend, die instemmend knikte. ,,Die komt het toch gratis ophalen.” Ik voegde de daad bij het woord en liep de tunnel uit, stiekem hopend dat er straks niet ineens een student was die zijn stoel niet meer terug kon vinden.

OVER REPORTER VAN SCHOON In Nederland zijn 175.000 Supporters van Schoon actief. Zij zetten zich in voor een schonere leefomgeving. Als Reporter van Schoon delen deze supporters hun verhalen en ervaringen. Dat doen ze op deze plek in de krant en op de website www.supportervanschoon.nl.

Midden in de Jac. P. Thijssetunnel pronkte een zwartleren fauteuil, die zo uit een Zwolse huiskamer leek te komen.

‘ONGEMERKT AFVAL DUMPEN KOMT IN ONZE WIJK HELAAS REGELMATIG VOOR.’

Naam Margriet DalmeijerPlaats ZwolleWat drijft mij ‘Ik hou van een schone leefomge-ving en wil de hoeveel-heid zwerfafval in onze wijk omlaag brengen.’

Tip voor een schone buurtWord Supporter van Schoon, krijg een gratis Kliko stickerZo wordt je straat schoner én leuker.

Supporters van Schoon zijn mensen die net iets extra doen om hun omgeving schoon te houden. Dat begint al bij je eigen afval netjes in de afvalbak te gooien. Met onze Kliko-sticker laat jij weten dat je voor een schone buurt gaat én moedig je anderen aan dit ook te doen.

Wil jij deze sticker gratis ontvangen? Meld je dan via www.supportervanschoon.nl aan als Supporter van Schoon. Want, een schonere straat is een leukere straat. Toch?

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 25

Tijd voor jezelf, bezinning en bewust worden van de natuur als metafoor. Vanaf november biedt nazorgcentrum IntermeZZo begeleide wandelingen aan door het Engelse Werk. “Wandelen helpt je letterlijk om stappen te zetten”, zegt wandelcoach Heidy Bolwijn.

Door Joop de Haan

Zwolle - Heidy Bolwijn is in het dagelijks leven onderne-mers- en starterscoach, com-municatietrainer en wan-delcoach. Wandelen doet ze ook met klanten. “Als ik met een coachee zit te pra-ten en het loopt vast, zeg ik wel eens: neem de volgende keer je wandelschoenen maar mee.” Want al wandelend door de natuur praten heeft volgens Heidy voordelen boven een gesprek aan tafel. “Als je in beweging komt, gaan din-gen sneller stromen. Het helpt om letterlijk stappen te zetten. Je komt al wan-delend makkelijker bij je onderbewuste en het geeft door deels in stilte te lopen ook meer ruimte voor be-wustwording.”Heidy zet zich, net als veel andere ondernemers, vrij-willig in voor IntermeZZo

(zie kader). Het plan om met bezoekers in de natuur te wandelen ontstond afge-lopen zomer. Vorige week is ze, samen met haar col-lega wandelcoach Liesbeth Joustra gaan ‘proeflopen’ met de gastvrouwen van In-termeZZo. De proefwandeling was, net

als de wandelingen later, in het Engelse Werk. “Verza-melpunt is de Uitspanning. Aan het begin stellen de deelnemers zich aan elkaar voor. Niet met hele verha-len, maar bijvoorbeeld door een typering van zichzelf te kiezen die begint met de eerste letter van je naam. Daarna gaan we het Engelse Werk in.”Die eigenlijke wandeling be-gint in stilte, met een medita-tief moment. “Je kunt je aan-dacht dan bijvoorbeeld even richten op je voeten of op je ademhaling. Het gaat erom dat je even met jezelf bezig bent.” De wandeling in stilte gaat naar een specifieke plek in het park. “Daar gaan we rustig kijken. Wat ruik je? Wat zie je? Hoe beleef je dat? Daar ga je letterlijk ervaren wat stilstaan betekent. We praten daar ook even over in kleine groepjes.” Op de volgende plekken

gaan de wandelaars aan het werk met metaforen uit de natuur, voor nu en de toe-komst. “Dat is heel persoon-lijk. De natuur kan staan voor verlangen en rust, ba-lans of sterfelijkheid. Je kunt een eigen verhaal geven aan wat je ziet in de natuur.” Er wordt steeds in kleine groepjes nagepraat over die

metaforen en waar ze voor staan.” De wandeling wordt na on-geveer drie uur afgesloten in de Uitspanning. “Met een drankje en een bitterbal-letje. Er is een echte afslui-ting om te voorkomen dat er losse eindjes zijn, mensen kunnen dan nog even hun verhaal kwijt.”

Al wandelend bezinnen op het leven

Heidy Bolwijn (met korte broek) ging vorige week proefwandelen met gastvrouwen van nazorgcentrum IntermeZZo. De gastvrouwen gaan de bezoekers begeleiden tijdens de wandelingen die in november starten. Foto Eva Posthuma

NazorgceNtrum INtermezzo start met waNdelINgeN IN eNgelse werk

Nazorgcentrum IntermeZZoIntermeZZo is een nazorgcentrum voor (ex-) kankerpa-tiënten en hun naasten. Mensen vinden hier een luis-terend oor en kunnen op adem komen tussen huis en ziekenhuis. Ze ontmoeten lotgenoten in een huiselijke omgeving, krijgen informatie en kunnen meedoen aan activiteiten. Aanmelden voor de wandeling via

www.intermezzo-zwolle.nl

De Peperbus week38 - [PDF Document] (26)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 26

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATE Hallo met Annie. Ik zoek een man tussen de 60 en 70 jaar om mee te gaan fietsen, wandelen of eenterrasje pakken. Bel je me? 0906-10.10.162 Box:870123

Wie wil er samen met mijeen gezellige vriendschap opbouwen. Ik ben een heleleuke en spontane vrouwvan 58 jaar. Heb je inte-resse? Laat dan een bericht achter op mijn boxnr. Gr. 0906-10.10.162 Box:176088

Hallo ik ben Christine. Ik ben een lieve en spontane dame van 60+. Ik ben op zoek naar een lieve man tot 65 jaar voor vriendschap. 0906-10.10.162 Box:528416

Ik ben Lisanne 44 jaar en kom uit West-Brabant. Ik ben op zoek naar een leuke man om een relatie mee op te bouwen. Wil je meer vanmij weten? Laat dan eenbericht achter en bel. Kus. 0906-10.10.162 Box:864404

Hallo dit is Dineke 63 jaar en ik zoek een leuke vriend voor een leuke tijd samen. 0906-10.10.162 Box:596549

Hoi ik ben een leuke bru-nette van 32 jaar. Ik ben erg lekker en voor veel in. Ik kom uit de omgeving van Deventer. Interesse? Bel. 0906-10.10.162 Box:156777

Mijn naam is Daphne een leuke vrouw van 40 jaar. Ikben op zoek naar gezellig-heid. Wil jij meer weten?Reageer dan op mijn box. 0906-10.10.162 Box:199806

Ik ben een blonde en ge-zellige meid van 21 jaar. Ik ben heel verlegen en ik wilgraag een leuke afspraakje.Heb je interesse? Bel me. 0906-10.10.162 Box:294119

GELDERLAND. Hai ik ben Chantal 36 jaar. Ik ben op

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu

* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkom met al uw vragen.Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroomniet om mij te consulteren, en-kel uw voornaam is voldoende.Ik ben eerlijk en duidelijk.

Bel 0909-1447 Box: 3727

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Bedrijfs OG AanbodKANTOOR- en bedrijfsunitsbedrijvencentrumhetharde.nl

085-5000550

Woonruimte AanbodTijdelijk te huur (sept.-mei)ingerichte BUNGALOWSmet gratis wifi op Bungalow-park Het Verscholen Dorp,Harderwijk. Tel. 0341-820227www.verscholendorp.com

Huis & Tuin

Kunst & AntiekGediplomeerd

KLOKKENMAKERreparatie-restauratie. Voorafprijsopgave. In- en verkoop.

Frank Veltien, RidderZwederlaan 27, Zwolle.

(Westenholte) 038-4226603

In en Om de TuinGratis af te halen een aantalhouten trellisschermen plusstenen. Tel. 0341-257356

Hobby & Sport

WorkshopsKERAMIEK-CURSUS 5 les-sen voor € 95,- te IJsselmui-den. Tel. 06-57149762 ziewww.bpostmakeramiek.nl

Auto & Vervoer

Bromfi etsen & ScootersGezocht: oude MOTORFIETS(van 1960 - 1980) hoeft niette lopen. Inl. 06 - 22 57 13 21.

Werk & Inkomen

Opleidingen &Cursussen

TACOYODe leukste fitnesstrainingop inspirerende muziek,

mis het niet.Vrijblijvend te proberenwww.tacoyo-zwolle.nl

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Schoonmaak

Echtpaar in Elburg zkt. jon-gedame (16 jr.) voor schoon-maakwerk. 2 uur per 2 we-ken. Betaling: wettelijk mini-mumloon. Tel. 0525-655 625.

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

WORDVOORÉÉNDAGBAASVANDEKRANT.

Meedoen en winnen? Maak samen met jouwklas de beste schoolkrant!

Meld je nu aan opprojectschoolkrant.nl

Doe mee met Project Schoolkrant, maak de besteschoolkrant en word één dag baas van deze krant.

Om jou en jouw klas te helpende beste schoolkrant temakenkun jij, net als een journalist,een persconferentie bijwonen,eenmini-college volgen of de hulpvan een échte journalist winnen.

De Peperbus week38 - [PDF Document] (27)

De Peperbus week38 - [PDF Document] (28)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 28

BRASSERIE DUNNIKBroerenstraat 4 t/m 10 Zwolle 038-4228233

ter gelegenheid van de verbouwing

GRATIS ZWOLSCHE BOL

Bij besteding van 2 kopjes koffie, thee of cappuccino per

persoon. Deze aanbieding is geldig vanaf dinsdag 22 sept

t/m vrijdag 25 sept, bij inlevering van deze advertentie,

zolang de voorraad strekt.

Nu alvast een tafel reserverenVrijdag 25 sept LIVE MUZIEK vanaf 16:30 uur

BANANAS PLAYGROUND(Passenger, John Mayer, Ed Sheeran, Bryan Adams, The Script)Ga snel naar

www.deweekkrant.nl/actie

Win de dubbel-cd Hollandse Nieuwe, deel 23

20 x2 CD

Klik&Win

Beach Hotel de Vigilante****Dit sfeervolle 4-sterren hotel ligt in recreatiegebied ‘De HollePoarte’, aan het strand en de boulevard. Het hotel beschikt o.a.

over gratis wifi, een lift, restaurant, bar en terras.

Inclusief:! 3-5 dagen naar het charmante vissersdorpje Makkum! Verblijf in 4-sterren hotel aan het IJsselmeer! Ontbijtbuffet! Gratis wifi! Ontdek de Elfstedentocht-steden! Klantbeoordeling 8,5!

Genieten aan de kust van Friesland

Profiteer van voordeel tot 39,- per persoon bij 5 dagen!

3-5 dgn vanaf

€ 59p.p.

deweekkrant.nl/webwinkel > categorie reizen > autovakanties

Voor informatie en/of boekenga naar www.kras.nl/LR83003

of bel 0900-9697 (70 cpg) o.v.v. LR83003

Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2015Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten.

Gympies & PumpsBinnenstad - Sport, mode, lekker eten; genieten van het leven met respect voor mens en milieu. Dat staat centraal in het pop-up pro-gramma Gympies & Pumps dat Groenkapje op zaterdag 19 september organiseert in het Stedelijke Museum Zwolle. Deze Groene Salon is opnieuw een samenwer-king tussen Solidaridad, Urgenda, Fair Fashion en de initiatiefnemer Frisgroen/Groenkapje.Met Gympies&Pumps stapt Groenkapje, style-icoon van Frisgroen, in de schoenen van sporters en fashionis-tas. Bezoekers wandelen met haar mee langs de rei-zende tentoonstelling over Olympisch ‘Goed Goud’ van Solidaridad of kopen eerlij-ke mode in de pop-up shop waar verschillende Eerlijke mode winkels Zwolse mer-ken vertegenwoordigd zijn. Gedurende de hele dag zijn er salondialogen, filmpjes en workshops. De Groene Salon is tijdens de reguliere openingstijden van het mu-seum.

ContaKtdienst StinskerkWestenholte - De ContaKt-dienst van 20 september in de Stinskerk staat in het teken van ‘klaar voor de start?’. Paulineke Eigenhuis zal de overdenking verzor-

gen en Jilke van der Veer begeleidt de dienst op de pi-ano. Aanvang 19.00 uur.

Sopranen gezocht aa-landen - Het Christelijk Mannenkoor Zwolle zoekt zes sopranen van 10 tot 14 jaar voor enkele optredens waarbij zij als solistes zullen meezingen. Het koor wil een podium zijn voor jonge musici. Zo wordt het koor instrumentaal begeleid door jongeren op klarinet, saxofoon, orgel en piano. Ook bij de uitvoering van (delen) van de mis Misa da Pacem kunnen de meisjes meewerken. Ouders kunnen contact opnemen met Dick Algra, 06-25180449. Belangstellenden zijn ook welkom bij de repetities op dinsdag in de Sionskerk aan de Glanerbeek. De repetities zijn van 19.45 tot 22.00 uur.

www.cmkz.nl

Keeperstraining bij Skillsittersum - Voetbalschool Skills is gestart met het aan-bieden van keeperstraining. De jonge keepers worden gericht getraind op duik- en vangtechniek, krijgen les in het meevoetballen en in de één-tegen-één duels. Doelman Jurjan Wouda gaat

de keeperstrainingen ver-zorgen. De trainingen star-ten per 11 oktober met vijf trainingen van een uur. De training kost 50 euro. Tot 11 oktober is er daarnaast een kennismakingsactie voor privétrainingen, waarbij vier privétrainingen van een uur 50 kosten. Zondag 27 september is er een gratis proeftraining op Sportpark ‘de Siggels’ aan de IJsselcen-traleweg. Aanmelden kan via [emailprotected] Vermeld naam, vereni-ging, team en telefoonnum-mer.

www.voetbalschoolskillszwolle.nl

Studenten Highlandgamesdiezerpoort - De jaarlijkse ZHTC Highlandgames wor-den zaterdag 19 september gehouden tussen 13.00 en 18.00 uur in park De Hogen-kamp. Mannelijke en vrou-welijke studententeams strijden de hele middag om de titel wie zich het sterkste studententeam mag noe-men. Op een in Schotse stijl aangekleed veld zullen de diverse deelnemende teams de strijd aan gaan op onder andere de onderdelen caber tossing, pitchfork trowing en claymore raising. Voor publiek is het evenement gratis toegankelijk

zhtc.nl/highlandgames

kortjesStreekmarkt Groene WelleMarslanden - Derdejaars leerlingen van het Groene Lyceum organiseren samen met vierdejaars vmbo-leer-lingen van de Groene Welle op vrijdag 18 september een streekproductenmarkt bij Tuinland Zwolle aan de Charles Storkstraat 2. Tussen 15.00 en 20.00 uur kunnen bezoekers in ver-schillende stands kennis-maken met een groot scala aan Zwolse streekproduc-ten. De streekproducten-markt is een belangrijke eindopdracht voor de eind-examenleerlingen. Tijdens de markt worden de vo-leer-lingen door hun docenten beoordeeld. De streekproductenmarkt valt in ‘De Week van de Smaak’ (12 tot en met 20 september). Onder andere de Stadsbakker Zwolle, de Huppe, Goody Foods, De buurman Zwolle, Imkerij Green Spirit, Zuivelhoeve Zwolle en Fruitbedrijf van Vilsteren Wijhe zijn aanwe-zig op de markt.

Wandeling langs monumentenBinnenstad - De PvdA afde-ling Zwolle maakt onder lei-ding van gids Johan Teunis op zondag 20 september een wandeling langs Zwolse mo-numenten in de historische binnenstad. De wandeling is bedoeld voor een ieder

die houdt van monumen-ten, wandelen en meer wil weten van het beleid rond-om monumentenzorg in en rondom de Zwolse binnen-stad. Iedereen is welkom en deelname is gratis, ook voor niet-leden van de partij. Tijdens de wandeling komen rijks- en gemeentelijk mo-numentenbeleid en bouw-historisch en archeologisch onderzoek aan bod. Hoe ziet het monumentenbeleid in Zwolle eruit? Om hoeveel panden gaat het? Hoeveel geld gaat hierin om? Kan de gemeente de historische binnenstad tegelijk modern en leefbaar houden? Deelname aan de wande-ling is gratis. Er wordt ge-start vanaf regiokantoor van de PvdA Zwolle aan het Diezerplein 33. Vanaf 9.45 uur is er koffie. Om 10.00 uur begint de inleiding door Johan Teunis, de wande-ling vertrekt om 10.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Aanmelden voor deelname kan door een e-mail te stu-ren naar: [emailprotected].

Cursus ‘wat trek ik aan’ Zwolle - Kleding in de kast die je niet of weinig draagt? Ooit heb je het gekocht, maar waarom draag je het niet en belangrijker: hoe voorkom je nieuwe teleur-stellingen en miskopen? In drie ochtenden of avonden leer je waarom dat som-

mige kledingstukken in de kast blijft hangen én hoe je in de toekomst miskopen kunt voorkomen. Voor in-formatie of aanmelden: tel. 06-18067423 of:

www.nuance-kleuradvies.nl

Voeding tijdens zwangerschapdieZerpoort - Samen met het Voedingsadviescentrum Zwolle organiseert Mom in Balance Zwolle een lezing over voeding en beweging tijdens zwangerschap. Na-tasja Wildeman van het Voe-dingsadviescentrum Zwolle vertelt op woensdagavond 28 oktober over gezond eten en bewegen tijdens je zwan-gerschap. De lezing wordt aangeboden in combinatie met een gratis proefles bij Mom in Balance Zwolle. Mom in Balance biedt een outdoor sportprogramma aan voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die recent zijn bevallen. De lezing wordt gegeven bij Run2Day aan de Vechtstraat 31 in Zwolle, van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop met kof-fie en thee vanaf 19.30 uur. Deelname kost 10,00 euro, contant te voldoen bij aan-vang van de lezing. Iedere deelnemer krijgt een hand-out van de lezing met aan-vullende tips en recepten en een bon van Mom in Balan-ce voor een gratis proefles ter waarde van 10,00 euro.

Kortjes

De Peperbus week38 - [PDF Document] (29)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 29

SkinBalanz verhuisdITTERSUM - Na vijf jaren ge-vestigd te zijn geweest in Zorg Punt Zuid, is SkinBa-lanz uit haar jasje gegroeid en verhuisd naar het naast-gelegen pand aan de Van der Heydenstraat 4a. Zaterdag 19 september zal de nieuwe praktijk om 14.30 uur offi cieel worden ge-opend door wethouder René de Heer. Belangstellenden zijn van 14.00 tot 17.00 uur welkom om een kijkje te

komen nemen. Er geldt dan een stapelkorting op han-nah-producten, er is een gra-tis behandeling te winnen en bezoekers kunnen gratis hun huid laten meten. De praktijk geeft naast regu-liere schoonheidsbehande-lingen ook gespecialiseerde gezichtsbehandelingen, voetverzorging, peelings, permanente make-up en de hannah-bindweefelmas-sage.

Het nieuwe pand van SkinBalanz aan de Van der Heydenstraat 4a. Eigen foto

Fotocursus Stephan JansenBINNENSTAD - Stephan Jan-sen Fotografen aan de Kam-perstraat 15 start met een Basiscursus 1. De cursus is bedoeld voor enthousiaste hobbyfotografen die graag meer met hun refl excamera willen. De onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere sluitertijden, scherptedieptebeheersing (diafragma), compositie en

fl itstechnieken. Ook wordt ingegaan op het instellen van de camera en het benut-ten van alle mogelijkheden. De cursus bestaat uit vijf les-sen, om de week op dinsdag-avond, inclusief opdrachten voor thuis. De start is op 29 september. Voor meer in-formatie en aanmeldingen: 038-4215562 of www.step-hanjansen.nl.

Modeshow en demonstratie spelletjes in Villa TovertorenNa het succes van afgelopen voorjaar houdt Villa Tovertoren opnieuw een modeshow. Dit gebeurt donderdag 24 september vanaf 19.30 uur tijdens een speciale Ladies Night.

BINNENSTAD - Naast de mo-deshow zijn er nog andere activiteiten in de winkel. Met een hapje en een drank-je kunnen de bezoekers ken-nismaken maken met spel-letjes van Haba en Djeco en kunnen ze zich laten advise-

ren door verkoopsters voor de perfecte look. Alleen tij-dens de Ladies Night zijn er kortingsacties op speelgoed en wordt 20 procent korting gegeven op kleding. Voor de eerste veertig bezoeksters is er een goodiebag.Diverse kledingmerken worden geshowd, zoals King Louie, Le Pep, Bakery Ladies, Isis en Froy&Dind. Ook zal de kinderkleding-lijn van Petit Louie geshowd worden. De mannequins zijn vaste klanten van Villa Tovertoren; voor elke maat is er wat bij.

Villa Tovertoren heeft naast dames- en kindermode een uitgebreide collectie spel-letjes van de merken Haba en Djeco. Door de spelletjes leren kinderen hun vaar-digheden te verbeteren, zo-als met geheugentrainers of spelletjes waarbij gewerkt wordt aan de motoriek.Voor kleinsten is er het al jaren erg populaire Boom-gaardspel, waarbij de spe-lers het samen opnemen tegen een eetgrage raaf. Tij-dens de Ladies Night zullen de medewerksters van Villa Tovertoren uitleg geven over de diverse spelletjes.

De kleurrijke uitstalling en gevel van Villa Tovertoren aan de Sassenstraat 56. Donderdag 24 september is er een modeshow en zijn er spelletjesdemonstraties. Eigen foto

Verbouwing Brasserie DunnikBrasserie Dunnik op de hoek van de Broerenstraat en de Nieuwstraat is de afgelopen weken verbouwd. Het is waarschijnlijk de laatste verbouwing onder het bewind van Jan Dunnik. “Savannah Dunnik en Lars de Boer, de volgende generatie staat klaar om het over te nemen.”

Door de redactie

BINNENSTAD - Om dat te vie-ren is er zaterdag 25 septem-ber vanaf 16.30 livemuziek van de Zwolse band Bana-nas playground. Voor het optreden kan al een tafeltje worden gereserveerd.Jan Dunnik begon ongeveer dertig jaar geleden op het markante punt in de binnen-stad. “Er waren toen twintig zitplaatsen op het terras en binnen konden er dertig per-sonen zitten”, herinnert hij zich. “Inmiddels kunnen er nu in totaal 195 personen bij ons genieten.” En dat is niet alles. “Door deze laatste ver-bouwing hebben we nu ook het grootste overdekte terras van Zwolle gekregen. In de zomer kan het terras wor-den gekoeld, in de winter kan het worden verwarmd met heathers.” Een deel van het restaurant

kan nu worden afgesloten. “Het is daardoor beter ge-schikt voor grotere diners, vrijgezellenparty’s, recep-ties, bruiloften of andere bijeenkomsten. De andere gasten kunnen dan rustig blijven dineren. In het deel

dat kan worden afgesloten kunnen ongeveer zeventig personen terecht. Er is in dit gedeelte ook een aparte toi-letgroep.”Veel gasten kennen Dunnik van de Zwolsche Bol, cap-puccino’s en van de vrien-

delijke bediening. “Maar de laatste jaren komen de gasten van heinde en verre om bij ons spare-ribs te eten. Ze zijn uitgeroepen tot de lekkerste”, zegt Jan Dunnik. “Verder is er een zeer uitge-breide dinerkaart die ook op onze vernieuwde site staat. En we hebben de lunch. Nieuw is de De Zwolsche Kei een ambachtelijk don-ker bruin broodje.”

www.restaurantzwolle.nl

Het verbouwde interieur van Brasserie Dunnik op de hoek van de Broerenstraat en de Nieuwstraat. De zaak en het terras bieden nu plaats aan 195 gasten. Eigen foto

Gratis Zwolsche BolTer gelegenheid van de verbouwing biedt Dunnik een gratis Zwolsche Bol aan bij besteding van twee kopjes koffi e/thee of cappuccino. Deze aanbieding is geldig van dinsdag 22 september tot en met vrijdag 25 septem-ber 2015 bij inlevering van de advertentie in deze krant en zolang de voorraad strekt.

Netwerkvloer in SteenwijkSTEENWIJK - Yvon Moos-sdorff, initiator/eigenaar De Netwerkvloer en IMO Sales Support, houdt dinsdag 13 oktober van 13.30 tot 19.00 uur een Netwerkvloer in Huis ten Wolde aan de Onderdui-kersweg in Steenwijk.‘Business doen mét en vóór elkaar’ is het motto van de Netwerkvloer. Deze dag is voor onder-nemers, zakenmensen en bestuurders. Grote, zeer grote, middelgrote, kleine bedrijven en zzp’ers presenteren zich. De deelnemers hoeven niets op te bouwen, daar zorgt de organisatie voor. Er is geen verschil in grootte van een stand.De afgelopen jaren heeft Moossdorff in diverse delen van Nederland twintig Events georgani-seerd. In januari wordt er weer een Netwerkvloer in Van der Valk in Zwolle. Aanmelden voor de Net-werkvloer in Steenwijk kan via www.denetwerk-vloer.nl

Papierloze boekhoudingKAMPERPOORT - Finan-cieel deskundige Ruud Masselink geeft maandag 21 september een pre-sentatie over een digitaal boekhoudprogramma. De presentatie in wijkcen-trum Ons Eigen Huis aan de Hoogstraat Kamper-poort is in het bijzonder bedoeld voor zzp’ers en mkb’ers. Aanvang is om 20.00 uur. Masselink stelt dat ondernemers veel tijd en geld kunnen besparen door hun boekhouding te digitaliseren. Hij laat dat maandag 21 september aan de hand van voor-beelden zien. “Je hebt geen ordners meer nodig om te archiveren. Alle fi nanciële stukken zijn digitaal en de admini-stratie wordt gevoerd in de cloud. Veilig en betrouwbaar,” zegt Mas-selink.Aanmelden via [emailprotected].

LaDress Boutique in WientjesKAMPERPOORT - LaDress komt donderdag 17 en vrijhdag 18 september met haar rondreizende pop-up concept, LaDress Boutique, naar Hotel Wientjes aan de Stations-weg.LaDress is een premium online modemerk voor de vrouw die op zoek is naar dat ene jurkje, dat dag en nacht gedragen kan wor-den, voor kantoor, een zakendiner, een feest of een dag aan het strand.De openingstijden zijn donderdag van 17.00 tot 21.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur. LaDress Boutique is in 2006 gestart door Simone van Trojen.

www.ladress.com

Randstad naar OosterlaanASSENDORP - Randstad opent donderdag 17 september offi cieel de nieuwe vesti-ging in Zwolle. Het oude onderkomen aan de Oude Vismarkt 46 is verruild voor een nieuwe vestiging aan de Oosterlaan 1b. Wethouder René de Heer zal de nieuwe vestiging offi cieel openen. Erben Wennemars is ook aanwezig.

Regiodirecteur Randstad Noord-Oost Jan de Jong zal tijdens de opening de aan-wezigen welkom heten. “Randstad is een belangrijke werkgever in de regio. Voor-al door de in-house dienst-verlening bij bedrijven als PostNL kunnen we een be-langrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de regio. Daar zijn we trots op. Daarnaast bemiddelen we ook veel vacatures bin-nen het Midden- en Klein-bedrijf, voor zowel tijdelijke als vaste banen.”

Tijdens de opening wordt ook aandacht besteed aan het programma #worden-wiejebent. Met deze cam-pagne geeft Randstad jonge-ren inzicht in hun talenten en persoonlijkheid om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten.

Op de nieuwe vestiging werken vijftien vaste me-dewerkers. De vestiging is dagelijks geopend van 08.30 tot 17.30 uur.

ZAKELIJKZAKELIJK KORT

De Peperbus week38 - [PDF Document] (30)

PAUL ROESCHERK E U K E N • B A D • V L O E R • H A A R D

GEHELE VAKANTIE-PERIODE GEOPEND! HET COMBI-VOORDEEL IS NIET VAN TOEPASSING OP BUDGET-ASSORTIMENT.

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feestdagen gesloten.

Paul Roescher heeft Megastores in: Rijssen: (7463 PH) Plaagslagen 2, (0548) 540 340Apeldoorn: (7317 AN) Vlijtseweg 196, (055) 360 1747

OpeningsFeestelijkeRoescher is Lager in prijs dan waar ook!

Acties: 1 t/m 19 september

59,95VAN

AF

Spectaculaire visgraat aanbieding!In onze Specials Collection vindt u de fantastische visgraat vloer die nog in elke gewenste kleur kan worden afgewerkt! Afmeting: 12 cm breed x 60 cm lang!

Visgraat vloer

OP=OP!Beperkte voorraad.Niet voor wederverkoop.Prijs is bij ons wél incl. BTW

Abdij verouderde houten vloer

bij Roescher!

Megastore Apeldoorn heeft de vloerenafdeling volledig vernieuwd!

Het is feest bij Roescher, want ú profiteert van superlage

Openingsprijzen! Voor iedere bezoekerkoffie met gebak!

OPENINGS-STUNT-PRIJS!

3 weken lang (t/m 19 sept.) ACTIES bij Paul Roescher!

Profiteer van de OPENINGSKNALLERS!

Elders 89,-

Abdij verouderde houten vloer

+ Geborsteld

Gerookt, door en door opkleur gebracht

1 mm micro velling voorde stoerdere plank

Geborsteld voor dediepere beleving van hout

Maar liefst 2 x hardwaxnaturel geolied

Legklaar

Geschikt voorvloerverwarming

Geschikt voor vloerkoeling

Brandveiliger door olietechniek

+ Geölied

190

cm!

acties!

Afmeting 90x45 cmIn 6 kleuren:• nero black • hardsteen• betonlook licht • betonlook donker• sandstone • marmer

• Vorstbestendig, dus ook buiten toe te passen

• Porcelenato• Slipvast• Geschikt voor zeer

intensief gebruik• Gekalibreerd, dus zeer

maatvast• Natuurlijke kleuren• Doorgekleurde body

ItaliaansTOPfabrikaat! Zeer veel

toepassingenmogelijk. Zoalsbadkamer,woonkamer,wandbekleding,gevelbekleding,lambrisering,etcetera.

Europees top-fabrikaat! In velematen, 90, 120 en 180 cm lang, enóók nog te combineren in velepatronen! Ideaal voor vloerverwarmingen voor de eerste 25 jaar klaar, zonderonderhoud!

Afgebeelde vloer: Modulo Chateauvloer nu met 180 cm lengte 59,95 /m2

Eiken white washEiken natuur

39,95p/m2

Normaal 89,95

OPENINGS-STUNT-PRIJS! p/m2

Normaal 139,-

OPENINGS-STUNT-PRIJS!

Tegels 90x45 cm Keramisch parket

45,-vanaf

Gratis koffie / theeDemo: Topkoks aanwezig

en gebak!

p/m2

Ook voor aannemers! Slechts 33,57 excl. btw.

Inclusief: + Inmeten + Egaline + Primer + Egaliseren + Primer aanbrengen + Leggen

Incl. egaliseren & leggen door ons professio -neel stoffeer dersteam. Mooie vaste vloer, uiterst slijtvast voor intensief gebruik! Alleen tijdens de Openingsweken!(bij ons zijn de prijzen wél incl. btw)

Topkwaliteit PVC vloer

* hoeveelheid per pakinhoud,afhankelijk van ondergrond

39,95 *

p/m2

Elders 66,-. Nu

OPENINGS-STUNT-PRIJS!22,50

Keramisch parket Prachtig in visgraat motief of in wildver-band gelegd. Ook leverbaar in combinatievan meerdere tinten.Alleen tijdens de Openingsweken!

OPENINGS-STUNT-PRIJS!Geen 39,95. Nu

Extra brede laminaatdelen 24.4 cm breed,inclusief 4-zijdige V-groef en Acrylharslaag,anti-statische en krasbestendige toplaag.Voor intensief woongebruik!Alleen tijdens de Openingsweken!

Laminaat vloer

14,50OPENINGS-STUNT-PRIJS!Geen 29,95. Nu

37,50p/m2

OPENINGS-STUNT-PRIJS!Van 72,50 nu voor

De Peperbus week38 - [PDF Document] (31)

‹ peperbus.net De Peperbus · woensdag 16 september 2015 · 31

Nieuwe vrienden maken via site Zwolle OntmoetZwolle - Niet Zwolle, maar de Zwollenaren mogen weer op de sociale agenda komen. Dat is samengevat waar Zwolle Ontmoet om draait. Begonnen tijdens de Week tegen Eenzaamheid in 2014 moet het digitale ontmoe-tingsplatform zwolleont-moet.nl ook na deze editie van de Week een vaste plek in het sociale netwerk krij-gen. Daar werkt het project-team waar Stéphanie van Dongen en Henk Kuipers deel van uit maken op dit moment hard aan. De Week tegen Eenzaam-heid , een initiatief van Co-alitie Erbij, wordt gehouden van 24 september tot en met 3 oktober. In de week wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid. Op de web-site Zwolleontmoet.nl staan activiteiten voor die week, zoals een muziekworkshop, een koffietafel of een crea-tieve bijeenkomst. Iedereen is er welkom om mee te doen. Maar daar houdt het niet bij op wat Zwolle Ont-moet betreft. Ze willen de website doorlopend vullen met activiteiten waarmee mensen met elkaar in ver-binding komen. “Sociale contacten zijn het hele jaar natuurlijk belangrijk”, bena-drukt Kuipers, manager van Resto VanHarte, gevestigd

in Wijkcentrum De Enk. Samen met welzijnsorgani-saties, zoals ZwolleDoet!, Travers, het Leger des Heils, Driezorg en Deltion, en soci-aal zorgverlener Stéphanie van Dongen van Enjoy my Company wil hij Zwolle Ontmoet duurzamer ma-ken. “Met ZwolleOntmoet kunnen we het hele jaar door mensen met elkaar ver-binden”, knikt Van Dongen. “Op de website kunnen or-ganisatoren hun activiteit

gericht op het uitbreiden van sociale netwerken aan-melden. Het is overigens géén datingsite, het gaat om ontmoeten en vriend-schap.” Wie voor de Week tegen Eenzaamheid, of juist voor ná 3 oktober een gezel-lige activiteiten wil aanmel-den is welkom. Graag zelfs, vinden ze. “ZwolleOntmoet moet een platform blijven om je sociale netwerk mee uit te breiden.” Ook Resto VanHarte voegde zich al op

deze digitale sociale agenda. De Week tegen de Eenzaam-heid wordt daar op 3 okto-ber feestelijk afgesloten met een ‘Langste (lunch) eetta-fel’. Daarbij wordt direct het tienjarig jubileum van Resto VanHarte gevierd. “De leng-te van de eettafel hangt af van het aantal eters, dus we hopen dat heel Zwolle zich aanmeldt”, nodigt Kuipers uit.

zwolleontmoet.nl

Op zwolleontmoet.nl staan gezellige activiteiten om mensen te leren kennen. “Sociale contacten zijn het hele jaar belangrijk”, vinden Stéphanie van Dongen en Henk Kuipers. Foto Frans Paalman

Seniorvriendelijk keurmerk voor Isala Zwolleberkum - Isala Zwolle is door ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG gekeurd als ‘Senior-vriendelijk Ziekenhuis’. De bonden stelden samen met ouderen vijftien verschil-lende kwaliteitsaspecten sa-men waarop verschillende ziekenhuizen zijn getoetst. Met name op de kwaliteits-aspecten ‘Aandacht voor gezondheidsrisico’s voor ou-deren’ en ‘Afstemming van verschillende onderzoeken’ scoorde het ziekenhuis goed, respectievelijk 96 procent en 88 procent. Ouderen hebben vaak meerdere aandoenin-gen met een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Om dit goed in kaart te brengen, werken bij Isala verschil-lende specialismen nauw samen, zowel medisch als paramedisch. In overleg met de patiënt worden on-derzoeken zoveel mogelijk op één dag ingepland. Ook mogen familieleden bij de patiënt overnachten. De na-bijheid van een vertrouwd persoon kan angst en onrust verminderen. Momenteel werkt afdeling Ouderengeneeskunde van Isala aan een ‘warme over-dracht’ voor kwetsbare ou-deren. Zodra de patiënt naar huis mag, worden de andere hulp- en zorgverleners, zo-als de wijkverpleegkundige, huisarts en mantelzorger nauw betrokken bij het ont-slag.

Psychosociale weerbaarheid bij kinderenbinnenstad - Eén op de vijf kinderen heeft één of meer psychosociale klachten, zo-als explosief of juist terug-getrokken gedrag, sociale onhandigheid, faalangst of verlegenheid. In de Week tegen Pesten (21-25 septem-ber) geven Monique van der Beek van Bureau Banjo en Inge Kooistra een workshop Psychosociale weerbaarheid bij kinderen, voor ouders, leerkrachten en hulpverle-ners. Van der Beek en Kooistra la-ten in deze workshop in the-orie en praktijk ervaren wat psychosociale weerbaarheid inhoudt. Hoe merk je dat het niet goed gaat met een kind en wat kun je doen? Naast de aandacht voor de theo-retische onderbouwing en bewustwording is er in de workshop aandacht voor het zelf herkennen van signalen en lichaamstaal. Ontdek wat spelen en bewegen met een kind doet, wat het kind zo laat zien en hoe daarop aan-gesloten kan worden, zodat het zelfvertrouwen groeit en het kind zichzelf als waar-devol kan ervaren. De workshop vindt plaats in de Statenzaal van Stad-kamer (Diezerstraat), op dinsdagavond 22 september om 20.00 uur. Entree kost 5 euro. Reserveren vooraf wenselijk, via www.stadka-mer.nl. Voor meer informa-tie zie:

www.bureau-banjo.nl

Boom Battle nadert ontknoping

De deelnemers aan de Boom Battle maken zich op voor de finale slag. Tot en met zaterdag 19 september kan worden gestemd op de zeventig tuintjes die meedoen. Tijdens Burendag, op zaterdag 26 september wordt het mooiste tuintje bekend gemaakt.

Door Joop de Haan

Zwolle - Eefke Meijerink, directeur van de Creatieve Coöperatie is tevreden met het aantal inzendingen. “We

wisten niet wat we konden verwachten, maar dit is een mooi aantal. Het is leuk om te zien hoe iedereen zijn ei-gen invulling geeft.”De boomtuintjes zijn be-doeld om straten op te fleu-ren. Door bezuinigingen van de gemeente is er min-der onderhoud van de zoge-noemde boomspiegels, het stukje zwarte aarde waar de boom in staat. De Boom-Battle is een initiatief van Zwollenaren die elkaar heb-ben gevonden in de Creatie-ve Coöperatie. Het kernteam bestaat uit Frances Mees-ter (Organisatiemeester), Gooitske Zijlstra (Gooitz) en Eefke Meijerink (Creatieve

Coöperatie). Creatieve ondernemers heb-ben afgelopen zomer voor-beeldtuintjes in de stad aan-gelegd. Dat voorbeeld is dus vaak gevolgd. Stemmen op de boomtuinjes kan door de tuintje leuk te vinden op www.facebook.com/Boom-Battle-Zwolle.Meijerink: “De drie tuintjes met de meeste likes gaan door naar de finale, de jury zoekt er zelf nog een ex-tra bij uit. Tuinontwerper Harry Pierik en wethouder Filip van As kiezen zaterdag 26 september de winnaar. Die krijgt een straatfeest ter waarde van 750 euro aange-boden.”

Een van de deelnemende tuintjes. Deze is te vinden aan de Meester Koolenweg en is gemaakt door Hilda Sijtsma. Eigen fotoMaatjesproject dakloze jongeren

Zwolle - Zwolle is sinds deze maand een nieuw maatjesproject rijker: Mate for Me. Het pro-ject is een gezamenlijk initiatief van LIMOR, De Herberg en Hart voor Zwolle, drie organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen. Het maatjesproject is bedoeld voor dakloze jongeren die behoefte hebben aan een maatje. De startavond van het project vindt plaats op donderdagavond 24 sep-tember in DeGiftCity aan de Rieteweg in Zwolle.In Zwolle en omgeving leven naar schatting zo’n

90 jongeren die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Deze jongeren logeren vaak op verschil-lende plekken en hebben veelal een klein sociaal netwerk. Om deze jonge-ren te helpen hebben drie Zwolse organisaties de handen in een geslagen. Ze starten gezamenlijk het project Mate for Me om dakloze jongeren te voor-zien van een maatje.Medewerkers van LIMOR en De Herberg zorgen voor de begeleiding van de dakloze jongeren. De leiding van het project is in handen van Stichting

Hart voor Zwolle. Zij gaan op zoek naar maatjes die bij de dakloze jongeren passen. Met het maatjes-project Mate for Me hopen de organisaties dat ze het netwerk van dakloze jon-geren vergroten, zodat ze hun leven beter kunnen oppakken. Wie maatje wil worden van een dakloze jonge-ren of daar over na wil denken kan terecht op de startavond van Mate for Me. Deze avond vindt plaats op donderdag 24 september in DeGiftCity aan de Rieteweg en begint om 20.30 uur.

Partij voor Cultuur met poëzie en satire in The livingroomBinnensTad - Aan de voor-avond van de opening van de Nick en Simon-tentoon-stelling in Museum De Fun-datie, houden de Partij voor Cultuur en de Nachtburge-meester het evenement ‘Sic-ke Timon’.Dat wordt een satirische avond in café the Living-room aan het Gasthuisplein met poëzie, live-action pain-ting en gesprekken. Eregast is Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie.

Sicke Timon vindt plaats op donderdag 17 septem-

ber inloop vanaf 20.30 uur, aanvang 20.45 de entree is gratis.Diverse dichters maken hun opwachting deze avond onder wie Casper de Jong, Wim Schluter, de nieuwe stadsdichteres Marieke van Bolderen, Henry Mouwers, Jelle de Boer en Auke Lei-stra. Beeldend kunstenaars Ruben Gringhuis, Michel Lau en nachtburgemeester Jeroen van Doornik laten zich deze avond inspireren door dichters die zich la-ten inspireren door kunste-naars die zich laten inspi-

reren door teksten van Nick & Simon. De presentatie is in handen van Martijn van Hese, partijleider van de Partij voor Cultuur.

Naast satire en poëzie is er ook ruimte voor het tegen-geluid en debat. Daarom is Ralph Keuning, directeur van museum De Fundatie, aanwezig om te vertellen waarom het museum geko-zen heeft voor de tentoon-stelling van Nick en Simon.

partijvoorcultuur.nl

De Peperbus week38 - [PDF Document] (32)

‘Omdat niet ieder ziekenhuis een eigen NICU heeft, is onze regio groot’, vertelt verpleegkundig specialist Olaf Kleinlugtenbeld. ‘Van Meppel tot Zutphen en van Harderwijk tot Enschede. Op onze afdeling werken bevlogen medewerkers die alle tijd nemen om ouders te begeleiden en dingen uit te leggen. Want als je kind hier komt te liggen, gebeurt er al zoveel.’ Naast de NICU van Isala, zijn er nog negen andere

centra in Nederland. De meeste NICU’s horen bij een academisch ziekenhuis.

Teer en breekbaar Op de NICU liggen kinderen die te vroeg geboren zijn of zo ziek zijn dat ze IC zorg nodig hebben. ‘Verreweg de meeste kinderen zijn te vroeg geboren’, vertel Olaf. ‘Kinderen die na 24 weken zwangerschap ter wereld komen, kunnen wij al opvangen. Als ze 32

weken zijn of 1200 gram gaan ze naar de kinderafdeling of naar het ziekenhuis in de eigen regio. Dat betekent inderdaad dat ouders soms acht weken dagelijks naar de afdeling komen. In die acht weken nemen wij de ouders mee in de zorg voor hun kind. Wij stimuleren een goede binding met hun zoon of dochter. Bijvoorbeeld door huid op huid contact of door ouders zelf de luier te laten verwisselen. Eerst

Een kind dat veel te vroeg ter wereld komt of ernstig ziek geboren wordt. Als ouders moet je er niet aan denken. De artsen en verpleegkundigen van de Neonatale intensive care (NICU) van het Isala Vrouw-kindcentrum bieden de best mogelijk zorg aan deze kwetsbare patiënten en begeleiden de ouders in de zorg voor hun kind.

Spataderen; een aandoening waar veel vrouwen en mannen last van hebben. Het kan pijnlijke klachten geven zoals krampen, maar ook gevoeligheid en jeuk. Mae Voors (55) had last van spataderen in haar been. ‘Eerst had ik geen klachten, totdat mijn been soms wat verdoofd en warm aanvoelde. In de afgelopen jaren heb ik twee keer spataderen laten verwijderen bij het Flebologisch centrum van Isala. Het was compleet pijnloos en een fl uitje van een cent.’

Volledige agenda? isala.nl/agenda

Meer informatie? isala.nl

Open dag

De afdelingen Cosmetische dermatologie, Huidtherapie, Flebologie en Plastische chirurgie organiseren op zaterdag 26 september een open dag van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom. Laat u informeren over de vele behandel-mogelijkheden. Of maak van tevoren online een afspraak voor een mini-consult bij de plastisch chirurg. www.isala.nl/plastischechirurgie of www.isala.nl/dermatologie.

Dress Red DayOoit een hart van binnen gezien? Wandel op dinsdag 29 september door een reuze groot opblaasbaar hart bij Isala om te zien hoe het hart er in ‘het echt’ uit ziet. Isala steunt die dag Dress Red Day van de Hartstichting om aandacht te vragen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Doe mee met Stoptober

Start met een rookloos leven. Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor korte tijd. Al na 24 uur zijn er eff ecten in het lichaam. Doe mee met Stoptober: stop 28 dagen met roken in oktober, met hulp van Isala coaches. U kunt zich aanmelden via www. isala.nl/stoptober. Meedoen is gratis.

Agenda

Zorg voor de allerkleinsten

Isala is het ziekenhuis in Zwolle, Kampen en Heerde dat basis- en topklinische zorg biedt op regionaal en nationaal niveau.

isala.nl | facebook.com/isalazwolle | twitter.com/isalazwolle

Lees het volledige interview op isala.nl/fl ebologie

vinden ouders dat spannend; hun kind is nog zo teer en breek-baar maar als ze dat na verloop van tijd toch zelf doen, is dat mooi om te zien. Ik vind het een voorrecht om voor deze jonge kinderen te mogen zorgen. En om dat zo veel mogelijk met de ouders samen te doen. Wij stimuleren hen om ze zoveel mogelijk zelf te doen. Wij streven naar de best mogelijke zorg, waarbij het kind en gezin centraal staan.

Vertrouwen Ouders zijn altijd welkom op de afdeling. Olaf: ‘Alleen bij de overdracht willen wij dat de ouders de afdeling verlaten. Dat is vanwege privacy.’ Boven de bedjes hangt een camera zodat ouders ook thuis kunnen meekijken. En voor wie niet makkelijk even naar huis kan, is het Ronald McDonald Huis om de hoek. Olaf: ‘Het is ontzettend belangrijk dat ouders een plek hebben waar ze even tot rust kunnen komen. Belangrijk is dat zij vertrouwen hebben in hun kind en dat wij hun zoon of dochter goed verzorgen.’

Het verwijderen van spataderen kan op verschillende manieren en gebeurt onder plaatselijke verdoving op de polikliniek van het Flebologisch centrum. Mae:

‘Mijn eerste behandeling was jaren geleden. Mijn tweede was afgelopen zomer en gebeurde met een lasertechniek. Tijdens de behandeling leidde de

Meer informatie? isala.nl/nicu

Zaterdag 26 september

Open dag van:Cosmetische dermatologie, huidtherapie, fl ebologie (spataderbehandelingen) en Plastische chirurgie.

Donderdag 1 oktober

Bevallen in IsalaBijeenkomst voor zwangeren en partners over bevallen in ons ziekenhuis. Aanmelden niet nodig.

Zaterdag 10 oktober

Reuma informatiedagMet een zorgmarkt, diverse workshops en lezingen over reuma. Aanmelden via de website.

Geen spataderen meer

assistent mij af door vragen te stellen. We spraken uitgebreid over het feit dat ik boventallig ben in mijn functie als loopbaanadviseur en hoe belangrijk netwerken is. Ze was oprecht geïnteresseerd, waardoor ik helemaal vergat dat ik op een behandeltafel lag.’

Erfelijk bepaaldSpataderen ontstaan door langdurig staan, hormonen of door een erfelijke bepaling. ‘Mijn moeder heeft er ook last van, dus toen ik ze ook kreeg, was het geen verrassing. Omdat de spatader in het onderbeen zat, merkte ik dat ik vaak mijn benen bedekte. En dat is met warm zomerweer erg jammer. Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen zo’n behandeling spannend vinden, maar ik vond het echt heel erg meevallen. Ik was in goede handen en heb geen spataderen meer… Dat is het zeker waard.’

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 05/26/2023

Views: 5782

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.